Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2018

Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech

Český překlad knihy o vesnici pod Broumovskými stěnami, jak ji v novém německém domově připravili původní obyvatelé Jetřichova léta po svém odsunu v roce 1946. Texty doprovázejí fotografie a jiné obrazové dokumenty.

Věra Vyhlídková: Vzpomínky na dětství v Podkrkonoší

Autorčiny vzpomínky na dětská léta prožitá v Loukově na Semilsku reflektují nejen její osobní zážitky, ale také množství událostí ze života rodinných příslušníků i obyvatel vesnice. Autorčiny paměti doplňují ještě vyprávění jejího dědečka, takže knížka zachycuje časový úsek zhruba šedesáti let, s počátkem v poslední třetině 19. století, což z ní činí zajímavý dokument. Text doprovází množství dobových fotografií.

Ediční plán na rok 2019

Eva Koudelková: Pověsti z Železnice a okolí

Soubor je výběrem těch nejlepších lidových vyprávění vztahujících se městečku Železnice nedaleko Jičína a jeho širokému okolí. V pověstech tamějších obyvatel se odráží nejen duch zdejšího kraje, který svou malebností přímo vyzývá vypravěče k tomu, aby ho oslavili, ale i dávná historie místa. To bylo osídleno už v předhistorické době, pěstovalo se tu železářství, s čímž souvisí název města, nejstarší písemná zmínka o železnických pánech erbu orlice je z roku 1318 atd. Knihu ilustruje Nataša Kalousková. Vychází v edici Odkaz.

panoráma Broumova

Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura