Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2017

Petr Grandl: Právnické povídky

Volné pokračování knih Osudové paragrafy I a II přináší další sérii vyprávění vycházejících ze skutečných policejních a soudních případů, jak je jako ten, kdo byl u toho, ovšem na druhé straně barikády, viděl autor knihy, svou profesí právník.

Věnceslav Metelka, zapadlý vlastenec z Pasek

Kniha přináší výběr z literárního díla originálního vlastence, písmáka a všeuměla z Pasek nad Jizerou Věnceslava Metelky. Metelkovy texty doprovodí studie historika Ladislava Futery, osobnost samotného Metelky přiblíží jeho rozsáhlý medailon od Evy Koudelkové. Publikace vychází při příležitosti dvojího výročí Věnceslava Metelky (1807–1867).

Milan Exner: Přímá volba. Obrazy z gubernie jako bonus. Šestá divadelní novela

Příběh dvou přátel, herce-penzisty Jaromíra a herce a režiséra Petra, je zasazen do doby prvních přímých voleb prezidenta České republiky. Petr, jehož jméno se ocitlo na Cibulkových seznamech, se po letech vynuceného působení v oblastním divadle vrací do Prahy, kde chce realizovat dramatizaci klasické ruské satiry Obrazy z gubernie, určené kdysi pro bytové divadlo. Text se však ztratil. Ve zjitřené společenské atmosféře si oba přátelé postupně přestávají rozumět v představách o divadle. „Přímá volba“ je teď jejich volbou mezi přátelstvím, odcizením a dvojím pohledem na divadlo v době trpící nedostatkem peněz i původní dramatické tvorby.

Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech

Český překlad knihy o vesnici pod Broumovskými stěnami, jak ji v novém německém domově připravili původní obyvatelé Jetřichova léta po svém odsunu v roce 1946. Texty doprovázejí fotografie a jiné obrazové dokumenty.

František Jirásko: Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16. až 18. století

Historická publikace badatele známého z regionálních periodik zachycující exponované období v historii našich sousedů, k nimž nás poutalo množství různých vazeb. Proto také autor sleduje určité konkrétní události v souvislosti s českými dějinami. Knihu doprovodí obrazové materiály. Vychází v edici Balbín.

David Khol: Mám rád ty hory

Soubor povídek s přídechem tajemna, zasazených do prostředí Jizerských hor. Autor se tu vyznává ze svého vztahu k těmto horám a zároveň se snaží v maximální míře uchovat ducha zdejšího kraje a přiblížit jeho kouzlo. Texty doprovázejí fotografie dalšího z milovníků Jizerek i jejich podhůří Václava Lábuse.

Eva Koudelková: Pověsti z Nového Města nad Metují a okolí

Nové, přepracované vydání lidových vyprávění o jednom z nejkrásnějších měst u nás i o jeho stejně okouzlujícím okolí. Oproti předchozí edici z roku 2004, vydané místní městskou knihovnou, se v souboru objeví několik nových textů, kompletně nové komentáře a nové ilustrace.

Aleš Fetters: Mariáš v Beránku

Jak plyne čas, odcházejí pamětníci, ubývá náchodských i dalších kamarádů, a jméno textaře, dramatika a filmového scénáristy Vratislava Blažka už přestává být v povědomí občanů města, v němž se narodil, prožil dětství a mládí a jehož je čestným občanem, byť in memoriam. Snahou této knihy je vrátit Vratislava Blažka Náchodu.

Věra Vyhlídková: Vzpomínky na dětství v Podkrkonoší

Autorčiny vzpomínky na dětská léta prožitá v Loukově na Semilsku reflektují nejen její osobní zážitky, ale také množství událostí ze života rodinných příslušníků i obyvatel vesnice. Autorčiny paměti doplňují ještě vyprávění jejího dědečka, takže knížka zachycuje časový úsek zhruba šedesáti let, s počátkem v poslední třetině 19. století, což z ní činí zajímavý dokument. Text doprovází množství dobových fotografií.

Susanne Keller: Carl Kostka a liberální demokraté

Rozsáhlá monografie švýcarské historičky a slavistky o meziválečné historii německých liberálních demokratů žijících na našem území. Kniha se soustředí rovněž na život a aktivity jednoho z představitelů strany Karla Kostky, který byl zároveň posledním demokratickým německým starostou Liberce.

Současnost literatury pro děti a mládež 2017

Sborník z mezinárodní konference konané v dubnu 2017, jejíž téma zní Kouzelný svět příběhů – Umění vyprávět nejen slovem. Sborník vydává Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Ediční plán na rok 2018

Eva Koudelková: Pověsti z Železnice a okolí

Soubor je výběrem těch nejlepších lidových vyprávění vztahujících se městečku Železnice nedaleko Jičína a jeho širokému okolí. V pověstech tamějších obyvatel se odráží nejen duch zdejšího kraje, který svou malebností přímo vyzývá vypravěče k tomu, aby ho oslavili, ale i dávná historie místa. To bylo osídleno už v předhistorické době, pěstovalo se tu železářství, s čímž souvisí název města, nejstarší písemná zmínka o železnických pánech erbu orlice je z roku 1318 atd. Knihu ilustruje Nataša Kalousková. Vychází v edici Odkaz.

panoráma Broumova

Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura