Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2018

František Jirásko: Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16. až 18. století

Historická publikace badatele známého z regionálních periodik zachycující exponované období v historii našich sousedů, k nimž nás poutalo množství různých vazeb. Proto také autor sleduje určité konkrétní události v souvislosti s českými dějinami. Knihu doprovodí obrazové materiály. Vychází v edici Balbín.

Aleš Fetters: Mariáš v Beránku

Jak plyne čas, odcházejí pamětníci, ubývá náchodských i dalších kamarádů, a jméno textaře, dramatika a filmového scénáristy Vratislava Blažka už přestává být v povědomí občanů města, v němž se narodil, prožil dětství a mládí a jehož je čestným občanem, byť in memoriam. Snahou této knihy je vrátit Vratislava Blažka Náchodu.

Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech

Český překlad knihy o vesnici pod Broumovskými stěnami, jak ji v novém německém domově připravili původní obyvatelé Jetřichova léta po svém odsunu v roce 1946. Texty doprovázejí fotografie a jiné obrazové dokumenty.

Věra Vyhlídková: Vzpomínky na dětství v Podkrkonoší

Autorčiny vzpomínky na dětská léta prožitá v Loukově na Semilsku reflektují nejen její osobní zážitky, ale také množství událostí ze života rodinných příslušníků i obyvatel vesnice. Autorčiny paměti doplňují ještě vyprávění jejího dědečka, takže knížka zachycuje časový úsek zhruba šedesáti let, s počátkem v poslední třetině 19. století, což z ní činí zajímavý dokument. Text doprovází množství dobových fotografií.

Susanne Keller: Carl Kostka a liberální demokraté

Rozsáhlá monografie švýcarské historičky a slavistky o meziválečné historii německých liberálních demokratů žijících na našem území. Kniha se soustředí rovněž na život a aktivity jednoho z představitelů strany Karla Kostky, který byl zároveň posledním demokratickým německým starostou Liberce.

Ediční plán na rok 2019

Eva Koudelková: Pověsti z Železnice a okolí

Soubor je výběrem těch nejlepších lidových vyprávění vztahujících se městečku Železnice nedaleko Jičína a jeho širokému okolí. V pověstech tamějších obyvatel se odráží nejen duch zdejšího kraje, který svou malebností přímo vyzývá vypravěče k tomu, aby ho oslavili, ale i dávná historie místa. To bylo osídleno už v předhistorické době, pěstovalo se tu železářství, s čímž souvisí název města, nejstarší písemná zmínka o železnických pánech erbu orlice je z roku 1318 atd. Knihu ilustruje Nataša Kalousková. Vychází v edici Odkaz.

panoráma Broumova

Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura