Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2021

Petr Košek: Příběhy Rampy

Prvotina libereckého autora zachycuje humorné příběhy začínajícího programátora a horolezce, obklopeného pestrou škálou kamarádů. V centru děje první části, autor totiž uvažuje o pokračování, je Rampovo přátelství s aktivním Lumírem a často netradiční řešení problémů, které si oba nechtěně přivodí svými netradičními aktivitami v době, která aktivnímu životnímu stylu příliš nepřála. Ilustrovala Vlasta Bergmanová.

Eva Koudelková (ed.): Češi v Sudetech

Vzpomínky pamětníků na podzimní události roku 1938 na Broumovsku připomínající nejtěžší období existence první republiky, viděné a prožité občany české národnosti. Kniha by měla být protějškem k publikaci Paměť Broumovska (2011), obsahující vzpomínky sudetských Němců. Nová kniha nechce vyznít konfrontačně, usiluje pouze o to, aby pohled na naši nedávnou historii byl vyvážený, což se v posledních desetiletích zhusta neděje.

Milan Exner: Hanno žije a je zdráv

Protifráze autorova oblíbeného románu T. Manna nechává Hanna Buddenbrooka přežít tyfus a ve třech kapitolách dialogického románu po vzoru Lope de Vegy ho spolu s přítelem Kaiem vystavuje zkouškám zralosti na pozadí rodící se pruské absolutní monarchie a extrémismu omladiny. Román je pojatý jako slohové cvičení mladého muže, jenž objevuje v literatuře neliterární hodnoty, související s životem a přežitím slabých. Ilustrovala Natália Zavaďáková.

Otto Hejnic: Zastavit čas

Další z povídkových souborů známého libereckého autora zachycuje dobu od konce 60. let až po všeobecné ohrožení všech koronavirem v roce 2021. Jako vždy ve svých knížkách, i tady se autor snaží zasadit příběhy do konkrétního kontextu, aby zachytil chuť a vůni jednotlivých prostředí a charakterizoval dobu, ve které se rodily i odehrávaly. Knížkou se jako červená nit táhne myšlenka, že není všechno zlato, co se třpytí. Ilustroval Milan Janáček.

Eva Koudelková: Jetřichov po válce

Knížka je volným pokračováním titulu Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech, vydaného v roce 2018. Vrací se do obce Jetřichov na Broumovsku a zachycuje její historii v období po odchodu obyvatel německé národnosti. Kniha přináší nejen faktografii, ale usiluje také o přiblížení dobové atmosféry. Text, čerpající z místních kronik a vzpomínek pamětníků, doprovází množství fotografií a dalších dokumentů.

panoráma Broumova
Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura