Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2019

Milan Exner: Pocta Kerouacovi

Román libereckého autora se skládá ze tří v mnoha ohledech odlišných částí. Žánrově je první román, druhá poezie a třetí esej Můj Kerouac. V něm autor přináší syntetický pohled na Kerouacovo dílo a zároveň se přiznává z obdivu k němu. Knihu ilustruje Jiří Pikous.

Eva Koudelková (ed.): Adresář Hronova a okolí z roku 1911

Reedice průvodce vydaného v uvedeném roce, který obsahuje základní historické informace o městě a okolních vesnicích, soupisy všech obyvatel, domů, firem, spolků atd. Aby kniha nepůsobila suchopárně, doplňuje ji množství dobových reklam, pohlednic a dalších fotografií. Aby působila co nejautentičtěji, chceme uchovat secesní háv, který původní tisk měl.

František Karel Pacholík: Poudačky a vhačky III

Třetí a poslední soubor vyprávění vzniklých podle zápisků F. K. Pacholíka, lidového vypravěče a písmáka z Pasek nad Jizerou. Kniha v maximální míře uchovává autenticitu Pacholíkova jazyka, včetně nářečních výrazů, které jsou vysvětleny ve srovnávacím slovníčku otištěném v závěru knihy.

Ediční plán na rok 2020

Eva Koudelková: Pověsti z Železnice a okolí

Soubor je výběrem těch nejlepších lidových vyprávění vztahujících se městečku Železnice nedaleko Jičína a jeho širokému okolí. V pověstech tamějších obyvatel se odráží nejen duch zdejšího kraje, který svou malebností přímo vyzývá vypravěče k tomu, aby ho oslavili, ale i dávná historie místa. To bylo osídleno už v předhistorické době, pěstovalo se tu železářství, s čímž souvisí název města, nejstarší písemná zmínka o železnických pánech erbu orlice je z roku 1318 atd. Knihu ilustruje Nataša Kalousková. Vychází v edici Odkaz.

panoráma Broumova

Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura