Publikace Poezie

Rok 2021

Anna Brikciusová: Kropení svěcenou vodou

obálka

V nové básnířčině sbírce se vedle pro ni příznačných motivů přírody a lidské každodennosti objevují v celé svojí podivuhodné jedinečnosti také ohlasy aktuálního fenoménu izolace jedince, umocněné fatálním děním spojeným s pandemií covidu-19. Ta sice do jisté míry omezuje existenci lidí na celém světě, ale v našem prostředí mohla navíc některými restrikcemi vyvolávat reminiscence na neblahé období bývalého režimu. Tyto tóny však nejsou trvalé a také jejich intenzita se neustále proměňuje. Vždyť je třeba mít na mysli, že básnířka je zároveň muzikantka, a její zvukomalebné verše citlivě postihují širokou škálu lidských emocí od temných, často teskných, až k těm nejjásavějších. Tak jako u předchozí sbírky, i tady si autorka sama vybrala motiv na obálku, tentokrát reprodukci obrazu od francouzsko-kolumbijské malířky Marie Transon. A stejně jako minule, i teď s ním souzní celou svou bytostí.

Doslov Milan Exner. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Maria Transon (Sans Titre, akryl na plátně, 2019). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 76 s. ISBN 978-80-88367-15-4. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 98 Kč.

Milan Exner: Buď jako oblaka 1999–2013

obálka

Souborná edice pěti sbírek lyriky, které vznikaly v letech 1999 až 2013, představuje obrat od rozměrnějších elegií a poém z období totality, jež autor shrnul v souboru Poesie Z. Kniha Buď jako oblaka k němu tvoří jakýsi pendant, jehož poetikou je píseň. Autor ji chápe jako vyjevování bytí a jeho smyslu v okamžicích, které mohou být krátké, ale opakují se, a tak vytvářejí souvislost života, jinými prostředky nedostupnou. Kdo si „pozpěvuje“, naráží mimoděk na zvuk věcí, které tvoří jeho svět.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrázek na obálce Annie Spratt (Unsplash.com). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-88367-12-3. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 158 Kč.

Básníci nejsou mimozemšťané Almanach 1. libereckého festivalu poezie

obálka

Kniha přináší práce devatenácti účastníků historicky prvního bienále přehlídky poezie, jež se konala v září 2019. Sborník chce tak jako samotný festival zlomit určitý předsudek, a snad i odpor vůči poezii, a přesvědčit diváky, že tento literární obor je běžnou součástí každodennosti. Poezie totiž nemá přesnou definici, nezná škatulky, jako je nikdy nebude znát život nikoho z nás. Každý z oddílů almanachu, věnovaných jednotlivým autorům, uvádí reprodukce originální linorytové grafiky s podobiznou autora textů v realitě jeho běžného života. Tady je však básník vyvedený jako mimozemšťan, v duchu toho, jak poety vnímají někteří z nás, mající je za bytosti z jiné planety. Z obálky publikace, která je kombinací koláže a linorytu, zhlíží maskot festivalu – ufon. Autorkou ilustrací a návrhu grafické podoby knihy je Olga Veselá, almanach edičně připravil Martin Trdla. Jedinečnost publikace podtrhuje její formát a také použití papíru ve vintage stylu.

Sestavil a upravil Martin Trdla. Ilustrovala Olga Veselá. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Návrh grafické úpravy Olga Veselá. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 120 s. ISBN 978-80-88367-11-6. Prodejní cena 278 Kč.

Rok 2020

Anna Brikciusová: Do bouře

obálka

Hudebnice a literátka, která dosud vydala jednu prozaickou a jednu básnickou sbírku, navazuje ve své aktuální knize básní na tu předešlou, jež vyšla v roce 2017 pod názvem Kolibří úsměv. Z ní, stejně jako z té nynější, vycítí poučený čtenář autorčino hudební cítění i vzdělání. Je patrné na hře se slovy, jejímž výsledkem je výrazná zvukomalebnost veršů, pro básně je dále příznačný vnitřní neklid, výrazná symbolika a silný duchovní rozměr. Aktuální sbírka Do bouře je snad jen o něco naléhavější, ale i nadějeplnější než sbírka předešlá. Opět se tu objevuje antropomorfizovaná příroda, temnota, ale i příslib svítání, pády i vzestupy, cesta odnikud někam, už ne nikam. Pro toho, kdo se chce poprat s dešifrováním symbolů, bude četba jejích básní nepochybně silným zážitkem. Na obálce knihy upoutá reprodukce obrazu Josefa Žáčka, o generaci staršího malíře niterné spirituality, jak bývá charakterizován.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Josef Žáček (č. C121280, olej na plátně, 2016). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 64 s. ISBN 978-80-88367-01-7. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 85 Kč.

Rok 2019

Můj kamarád slovo

obálka

Soubor textů žáků literárně-dramatického oboru liberecké ZUŠ, které pro potěšení i inspiraci vybrala a uspořádala s citem sobě vlastním dlouholetá učitelka ZUŠ v Liberci Milena Hercíková. Texty provázejí práce žáků výtvarného oboru, vybrané výtvarnicí Markétou Klimešovou.

Ediční příprava Milena Hercíková, Markéta Klimešová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Alžběta Blažejová, Eliška Burešová, Štěpánka Dvořáková, Vendula Honsejková, Tereza Kavalírová, Ondřej Kubát, Adam Kulhavý, Karolína Kvízová, Martina Lenfeldová, Viola Nováčková, Kateřina Novotná, Kateřina Pelantová, Eliška Ptáčková, Karolína Šebková, Natálie Tužová, Ondřej Votrubec, Barbora Zielinská, žáci 3. a 4. ročníku. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 160+40 s. ISBN 978-80-87607-91-6.

Rok 2018

Milan Poutník: Ahasver

obálka

Druhá sbírka písňových textů profesora náchodského gymnázia, kontrabasisty a básníka Milana Poutníka. Jejich atmosféra překvapí svou působivostí a přesvědčivostí. Ať vypovídají o lásce, stýskání, naději nebo zklamání, prozrazují autorovu lásku k životu a životní nadhled umožňující pohlížet na různé lidské slabosti s moudrou shovívavostí. Milan Poutník stejně jako v první sbírce Ještě jsou rána cítit létem předkládá srozumitelné verše, které překvapivě obstojí jako svébytná poezie, třebaže jsou určeny pro zpěvačku a kapelu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Klára Mičíková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 64 s. ISBN 978-80-87607-84-8. Prodejní cena 115 Kč.

Julius Benko: Dna kořenů

obálka

Třetí autorova básnická sbírka je velmi ovlivněna autorovým dětstvím, vzpomínkami a pocity z jeho rodiště Chomutova a jeho blízkého okolí. Intimními básněmi se prolínají autentické osudy obyčejných lidí i obrazy míst a událostí, které jsou hluboko ukryté v podvědomí – v šeru kořenů jednotlivce i regionu: Vypracované, klidné básnění, zadírá se do čtenáře krajina a všechna věnování. Ve sbírce se autor opět zaměřuje na identitu určitého místa, tentokrát však více než důvěrně známého, vyvěrajícího z něho samotného. Grafický doprovod knihy tvoří série originálních linorytů, které vytvořil v přímé reakci na text chomutovský výtvarník a patriot Josef Šporgy. Sled několika postupně gradujících motivů zajišťuje knize patřičný náboj a zároveň plyne knihou jako samostatná linie vyprávění.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Josef Šporgy. Grafika JaVaHa. Vytiskl Geoprint, s. r. o., Liberec. 68 s. ISBN 978-80-87607-81-7. Prodejní cena 150 Kč.

Rok 2016

Milan Poutník: Ještě jsou rána cítit létem

obálka

Sbírka písňových textů profesora náchodského gymnázia, kontrabasisty a básníka Milana Poutníka je sbírkou bilanční. Texty zahrnuté do naší sbírky vznikly mezi lety 2006 a 2015 a jejich tematika se pohybuje mezi několika oblastmi, jež jsou autorovi blízké: city mezi mužem a ženou, lásky i nelásky, muzika, obyčejné-neobyčejné věci kolem nás. Jeho texty-básně jsou láskyplné, někdy rozesmáté, občas až drzé, ale jindy bolavé až na samou dřeň. Tak jako sám život.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Klára Mičíková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 112 s. ISBN 978-80-87607-56-5. Prodejní cena 125 Kč.

Rok 2014

Julius Benko: Posledních 31 dní

obálka

Sbírka poezie Julia Benka, nazvaná Posledních 31 dní, je úzce inspirovaná Libercem. Vznikla jako koncepční práce, psaná ve formě „krátkých deníkových záznamů“ denně po dobu jednoho měsíce, a představuje osobitý způsob loučení s městem, které sice není autorovým rodištěm, ale hluboce se mu vrylo pod kůži. Bilancuje zde strávené roky, avšak ne tolik ve vzpomínkách jako spíše v ryzí autenticitě, kdy zachycuje v krátkém časovém úseku, omezeném právě oním jedním měsícem, město s jeho ulicemi, lidmi, pachy i vůněmi. Sbírku doprovázejí vlastní autorovy fotografie, které úzce souvisejí s náladou obsaženou v textech.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Fotografie Julius Benko. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 96 s. ISBN 978-80-87607-35-0. Prodejní cena 135 Kč.

Rok 2013

Milan Exner: Macabrogne

obálka

Básnická sbírka, pátá v řadě písňové lyriky, je celkově autorova jedenáctá kniha básní. „Macabrogne“, symbol a zároveň aluze occitanské lyriky, stínový truvér posmutnělých nálad, brouzdá krajinami, kde se mu přírodní scenérie mísí s obrazy postav, které potkává, míst, jež poznává, a s motivy zpěváků, které miloval, až se v závěru setkává s postavou, jež mu ukazuje jediný možný směr života spějícího nenápadně, ale rázně ke konci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrační doprovod z tvorby Karla Hlaváčka (1874–1898). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc. 60 s. ISBN 978-80-87607-20-6.

Rok 2010

Jarka Vaňová: Zastavení

obálka s kresbou

Soubor osmnácti niterných záznamů v podobě jakýchsi symbolických zastavení. Výtvarná a poetická forma vznikala souběžně jako reakce na autorčiny prožitky, postřehy a nálady. Nejedná se tedy o ilustrované básně, ani o „přebásněné“ obrazy, ale o vyjádření stejné myšlenky různými výrazovými prostředky. Kniha je i způsobem provedení (obálka pro grafické listy, možnost vyjmutí listů z knihy) výtvarnou záležitostí, a je v tomto směru novátorským počinem.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Výtvarný doprovod, sazba a grafická úprava Jarka Vaňová. Vytiskl Geoprint, s. r. o., Liberec. 46 s. ISBN 978-80-86807-47-8.

Rok 2008

Milan Exner: Onona

obálka s kresbou

Autor svou imaginativní a výrazně niternou sbírku charakterizuje jako milostnou poezii pozdního věku. Lyrické básně písňového typu jsou určeny konkrétní ženě, krásné, okouzlující, ale zároveň ženě-inspiraci, zdroji životní energie i veškeré poezie. Knihu doprovázejí dvě kresby Amedea Modiglianiho.

Redakční práce Eva Koudelková. Kresba na obálce a frontispisu Amedeo Modigliani (1884–1920). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 56 s. ISBN 978-80-86807-81-2.

Rok 2007

Ludvík Středa: Srázy

obálka s abstraktní grafikou

Poslední básnická sbírka libereckého autora, jenž byl v širším povědomí vnímán především jako autor knih pro děti a mládež. Napsal však také 13 básnických sbírek pro dospělé čtenáře. Ve čtrnácté, poslední, najdeme smutné básně originální obraznosti, plné neklidu a nepokoje. I když jsou hlavně o stárnutí, není to stárnutí smířené a v tomto duchu bilancující, ale spíše obrácené dopředu a hledající.

Jazyková redakce a závěrečné slovo Milan Exner. Ilustrace Milan Janáček. Sazba a grafická úprava Roman Karpaš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 80 s. ISBN 978-80-86807-30-0.

Rok 2004

Libor Volný: Domov na dosah

obálka s moderním obrazem

Knížka poezie náchodského básníka je výborem z jeho dosavadní tvorby. Na přípravě sbírky se podíleli autorovi přátelé – redakční práce provedli Zdena a Josef Škvorečtí, Josef Škvorecký navíc napsal předmluvu. Autorkou ilustrací je Jana Švábová. Fundovaný doslov o oblíbeném náchodském básníkovi, přezdívaném „náchodský Seifert“, napsal zasvěcený znalec místní literatury Aleš Fetters. Kniha vyšla u příležitosti oslav 750 let první zmínky o městě Náchodě.

Redakční příprava Josef ŠkvoreckýZdena Salivarová. Jazyková úprava Eva Koudelková. Ilustrace Jana Švábová. Grafické práce a sazba Roman Karpaš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 80 s. ISBN 80-86807-02-9.

Luboš Příhoda: Promluvy do zdi

moderní obraz

První kniha z ediční řady Kruh, přibližující tvorbu členů Kruhu autorů Liberecka. Luboš Příhoda, známý veřejnosti především jako novinář a překladatel z němčiny, poprvé představuje svou básnickou tvorbu v rozsahu celé knihy. Její první část je věnována autorově vlastní poezii, která o svém tvůrci hodně vypovídá. Ukazuje se v ní nejen jako vnímavý a citlivý lyrik, ale také jako odvážný experimentátor ve formální oblasti. Druhou část sbírky tvoří překlady tvorby německých básníků, vlastní Příhodův výběr z několika stovek překladů, jež realizoval vedle své novinářské práce.

Jazyková úprava Eva Koudelková, sazba Pavel Koudelka, grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 120 s. ISBN 80-86807-00-2.

Kristus na kříži
Grafika Heinze Planka z frontispisu knihy Promluvy do zdi