Publikace Novinky

Rok 2021

Miroslav Stuchlý: Waldvilla

obálka

Waldvilla je román s detektivními prvky, inspirovaný skutečnými událostmi. V centru příběhu stojí tajemná Lesní vila, která se stala němým svědkem přelomových dějinných okamžiků a v jejímž stínu došlo k několika zločinům. Lidské osudy propojené napříč desetiletími se skládají do mozaiky, v níž každý kamínek má své pevné místo a vytváří obraz postihující období od počátku 20. století po současnost. Vyprávění má svižné tempo, obsahuje živé dialogy a vyjadřuje naději, že skrz jakoukoliv temnotu prosvítají paprsky světla. Předobraz románové vily se nachází v Liberci, kde do dnešních dnů připomíná období rozkvětu města spjaté s textilními magnáty z rodiny Liebiegů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace na obálce a frontispis Pavel Šůstek. Sazba a grafická úprava Kateřina Kostrinská. Poděkování za poskytnutí fotografií Petře Šternové, Petru Kurtinovi, Anně Dařbujanové a Severočeskému muzeu v Liberci. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 160 s. ISBN 978-80-88367-14-7. Prodejní cena 198 Kč.

Anna Brikciusová: Kropení svěcenou vodou

obálka

V nové básnířčině sbírce se vedle pro ni příznačných motivů přírody a lidské každodennosti objevují v celé svojí podivuhodné jedinečnosti také ohlasy aktuálního fenoménu izolace jedince, umocněné fatálním děním spojeným s pandemií covidu-19. Ta sice do jisté míry omezuje existenci lidí na celém světě, ale v našem prostředí mohla navíc některými restrikcemi vyvolávat reminiscence na neblahé období bývalého režimu. Tyto tóny však nejsou trvalé a také jejich intenzita se neustále proměňuje. Vždyť je třeba mít na mysli, že básnířka je zároveň muzikantka, a její zvukomalebné verše citlivě postihují širokou škálu lidských emocí od temných, často teskných, až k těm nejjásavějších. Tak jako u předchozí sbírky, i tady si autorka sama vybrala motiv na obálku, tentokrát reprodukci obrazu od francouzsko-kolumbijské malířky Marie Transon. A stejně jako minule, i teď s ním souzní celou svou bytostí.

Doslov Milan Exner. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Maria Transon (Sans Titre, akryl na plátně, 2019). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 76 s. ISBN 978-80-88367-15-4. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 98 Kč.

Milan Hrdlička: Ozvěny z hlubin času Baladicky laděný příběh o třinácti dějstvích

obálka

Nadanému inženýrovi začíná být těsné Československo padesátých let. Za dramatických okolností prchá na Západ, odkud se do staré vlasti vrátí až po osmatřiceti letech, na sklonku života. Jeho senzační vynález, pozoruhodné životní osudy i kruté následky nelegálního odchodu hodlají popsat dva studenti žurnalistiky. Odmítá. Pátrají tedy na vlastní pěst. Oslovují fyzikovy kolegy, přátele, příbuzné. Každý z dotázaných něco dodá a doplní, ale současně také nedořekne, pouze naznačí. Při osobním setkání i chatu, po telefonu či skypu, mailem, dopisem. Střípky mozaiky… Z nich si představu o uplynulých událostech postupně dotváří sám čtenář. V poutavém příběhu se prolínají různé životní zkušenosti, prožitky, postoje, názory – na emigraci, na osobní odvahu a odpovědnost, na svobodu, na lásku, na život.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Anna Škodová. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 116 s. ISBN 978-80-88367-13-0. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 135 Kč.

Milan Exner: Buď jako oblaka 1999–2013

obálka

Souborná edice pěti sbírek lyriky, které vznikaly v letech 1999 až 2013, představuje obrat od rozměrnějších elegií a poém z období totality, jež autor shrnul v souboru Poesie Z. Kniha Buď jako oblaka k němu tvoří jakýsi pendant, jehož poetikou je píseň. Autor ji chápe jako vyjevování bytí a jeho smyslu v okamžicích, které mohou být krátké, ale opakují se, a tak vytvářejí souvislost života, jinými prostředky nedostupnou. Kdo si „pozpěvuje“, naráží mimoděk na zvuk věcí, které tvoří jeho svět.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrázek na obálce Annie Spratt (Unsplash.com). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-88367-12-3. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 158 Kč.

Básníci nejsou mimozemšťané Almanach 1. libereckého festivalu poezie

obálka

Kniha přináší práce devatenácti účastníků historicky prvního bienále přehlídky poezie, jež se konala v září 2019. Sborník chce tak jako samotný festival zlomit určitý předsudek, a snad i odpor vůči poezii, a přesvědčit diváky, že tento literární obor je běžnou součástí každodennosti. Poezie totiž nemá přesnou definici, nezná škatulky, jako je nikdy nebude znát život nikoho z nás. Každý z oddílů almanachu, věnovaných jednotlivým autorům, uvádí reprodukce originální linorytové grafiky s podobiznou autora textů v realitě jeho běžného života. Tady je však básník vyvedený jako mimozemšťan, v duchu toho, jak poety vnímají někteří z nás, mající je za bytosti z jiné planety. Z obálky publikace, která je kombinací koláže a linorytu, zhlíží maskot festivalu – ufon. Autorkou ilustrací a návrhu grafické podoby knihy je Olga Veselá, almanach edičně připravil Martin Trdla. Jedinečnost publikace podtrhuje její formát a také použití papíru ve vintage stylu.

Sestavil a upravil Martin Trdla. Ilustrovala Olga Veselá. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Návrh grafické úpravy Olga Veselá. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 120 s. ISBN 978-80-88367-11-6. Prodejní cena 278 Kč.

Rok 2020

Eva Koudelková, Aleš Fetters: Metuje známá i neznámá

obálka

Záměrem této knihy je přiblížit řeku Metuji, páteř kladského pomezí a přilehlých oblastí. Autoři v ní sledují řeku od jejího pramene v oblasti Adršpachu až po soutok s Labem v Jaroměři, nepojímají ji však izolovaně, ale jako nedílnou součást krajiny, jíž protéká. Ta je charakteristická svou pestrostí a rozmanitostí, najdeme v ní kromě různorodých přírodních krás také cenné památky sakrální a lidové architektury, historická města, zámecké stavby i hradní zříceniny, ale také mlýny, jež k vodním tokům odjakživa nedílně patřily. Metuji obohacují na její cestě četné přítoky, jež kniha sleduje stejně jako řeku, do níž se vlévají. Naše kniha není vlastivěda ani průvodce, je to pozvánka na svébytný výlet za krásami krajiny, jež se označuje jako Pometují. A protože k výletům patří také fotografie, které mají umocnit dojem, najde jich zvídavý výletník v naší knize přes čtyři stovky.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Mapy Pavel Koudelka s využitím podkladů společnosti Seznam.cz. Fotografie Milan Belza, Vítězslav Doležal, Miroslav Horčička, Oldřich Jenka ml., Ivana Johnová, Ivan Koroš, Pavel Koudelka, Eva Koudelková, Václav Lábus, Radomír Marek, Vladimír Oliva, Iva Petríková, Josef Podvalský, Ondřej Rainiš, Petr Staněk, Alex Röhrich, Diana Schirlová, Zdeněk Šulc, Kateřina Váňová, Věra Žižková a archiv Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 296 s. ISBN 978-80-88367-09-3. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 398 Kč.

Karel Rada: …a bude líp

obálka

Po třech povídkových knihách přichází kadaňský autor Karel Rada opět s delší prózou. V sugestivních epizodách ze života hlavního hrdiny, pětapadesátiletého Hynka, zarámovaných koronavirovou karanténou z jara roku 2020, před čtenářem ožívá časový úsek posledního více jak půlstoletí, zobrazeného nejen prizmatem protagonisty prózy, ale též pohledem jeho ženy Magdy, bratra Ježka, bývalé lásky Ality i několika dalších postav, většinou hrdinových přátel z okruhu literatury nebo filmu. Radova próza tak čtenářům předkládá autorovo tvůrčí i životní vyznání… A možná i proto má Karel Rada právo tuto knihu, oplývající spontánní vitalitou stejně jako eruptivním hledáním, obdařit oním skeptickým i nadějeplným názvem …a bude líp. Koneckonců ji napsal ve zcela jiných časech a poměrech než kdysi Jan Pelc proslulou prózu …a bude hůř.

Ilustrace Daniela Tinková. Doslov Vladimír Novotný. Fotografie autora na záložce Milena Dolečková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 184 s. ISBN 978-80-88367-10-9. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 229 Kč.

Milan Hrdlička: Riita

obálka

Děj novely Riita je zasazen do univerzitního prostředí finských Helsinek. Líčí osudy různojazyčné milenecké dvojice, finské studentky a jejího českého přítele, na počátku devadesátých let minulého století. V příběhu se kromě jiného přibližuje jisté fatální selhání a jeho kruté následky. Novela je autorovou prvotinou a vychází ve druhém, upraveném vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Anna Škodová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2., upravené vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 100 s. ISBN 978-80-88367-08-6. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 120 Kč.

Eva Koudelková: Doktor Kittel

obálka

Kniha obsahuje kompletní soubor lidových vyprávění německých obyvatel Jablonecka, jež byly od časů „zázračného doktora Jizerských hor“ o této postavě napsány. Doplňuje je i několik textů českých. Pověsti jsou zajímavé šíří záběru, protože díky němu je dobře patrné, jak se v průběhu doby pohled na postavu doktora Kittela proměňoval. Z textů vyzařuje atmosféra zdejšího kraje na jazykovém rozhraní, tedy to, čemu dnes tak rádi říkáme genius loci. Ozřejmují, jak se tradice českých a německých obyvatel vzájemně prolínaly a obohacovaly, přes veškerou snahu se odlišit. Čtenář v knize nenajde jen adaptace lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě poznámek, vysvětlivek, soupisu literatury o doktoru Kittelovi a dalších textů. Z německých pramenů přeložila Kateřina Šidlofová, ilustroval Petr Korunka.

Sestavila a převyprávěla Eva Koudelková. Překlad z němčiny Kateřina Šidlofová. Ilustrace Petr Korunka. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 152 s. ISBN 978-80-88367-07-9. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 198 Kč.

Otto Štemberka: Znamení hledačů Po stopách prospektorů, alchymistů a laborantů v Krkonoších i pod horami

obálka

Kniha Znamení hledačů seznamuje čtenáře se světem prospektorů, alchymistů a laborantů v Krkonoších i pod horami. V úvodních kapitolách se dočítáme o původu tajemných vlachů, kteří v horách hledali vzácné kovy a nerosty, i o vlašských knížkách, popisujících jejich putování krajinou. Autor poukazuje také na několik znamení v krajině, jejichž autory by mohli být právě vlaši, kteří si tak označovali místa, kde odkryli tajemství hor. Nahlédnutím do starých trutnovských kronik pak začíná část věnovaná zdánlivě zázračným nebeským úkazům, magickým praktikám a alchymii. Je zde připomenuta osobnost Bavora Rodovského z Hustířan, jehož původ je spojen s regionem Podkrkonoší. Závěr knihy patří krkonošským bylinářským laborantům. Ti dokonce na slezské straně Krkonoš vytvořili svůj cech a působili zde až do 19. století. Autor hledá ve starých textech a v krajině téměř ztracený svět lidí, usilujících o odkrytí tajemství hor, a vybízí čtenáře na cestu za jeho opětovným poznáváním.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrazové materiály Krkonošské muzeum správy KRNAP, Ivo Březina, Petr Kotyza, Vratislav Lelek, Robert Smolík, Státní okresní archiv Trutnov, archiv autora. Návrh obálky Petr Kotyza. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 112 s. ISBN 978-80-88367-06-2. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 133 Kč.

Milena Hercíková-Koutná: Cestou necestou

obálka

Osmá knížka rodačky z Moravy, dnes však už autorky, jež má své pevné místo mezi libereckými autory, se z řady jejích prací žánrově vymyká. Zatímco ty dosavadní obsahovaly poezii, tato přináší netradiční vzpomínky, mezi nimiž se verše mihnou spíše jen sporadicky. Na žánru však tolik nezáleží, protože i touto knížkou Milena Hercíková-Koutná dokazuje, že je bytostnou básnířkou. Charakter její knihy je silně intimní, což se nejvýrazněji projevuje v naznačeném dialogu vedeném s těmi nejbližšími, s jejichž ztrátou se snaží tímto způsobem vyrovnat. Texty doprovázejí ilustrace jablonecké výtvarnice Kamily Dlouhé, a ačkoliv obě tvůrkyně dělí věkový rozdíl dvou generací, jsou si překvapivě v mnoha ohledech blízké.

Ilustrace Kamila Dlouhá. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 104 s. ISBN 978-80-88367-05-5. Prodejní cena 145 Kč.

Postava
Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu