Publikace Novinky

Rok 2018

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 21.–22. března 2017

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v březnu 2017, jejíž téma Kouzelný svět příběhů aneb Umění vyprávět nejen slovy vycházelo jednak ze zaměření letošního Veletrhu dětské knihy, který proběhl 8.–10. června 2017 rovněž v Liberci, a jednak z aktuálního dění v kulturním životě. Tomu byla věnována dílčí témata: kniha v konkurenci dalších médií; text a ilustrace jako jeden vypravěč příběhu; fenomén interaktivní knihy. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Vítězslav Doležal, Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-75-6 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-83-9 (Krajská vědecká knihovna).

Rok 2017

David Khol: Mám rád ty hory

obálka

Soubor povídek velkého milovníka Jizerských hor, který „svoje“ hory vnímá jako mýtické a mystické místo a zároveň symbol volnosti a nespoutanosti. V příbězích s přídechem tajemna se autor ze svého vztahu k horám vyznává, a aby nikdo nezůstal na pochybách o tom, jak dobře je zná, snaží se v maximální míře uchovat ducha zdejšího kraje se vším, co k němu patří. Texty doprovázejí fotografie Václava Lábuse, dalšího z obdivovatelů Jizerek i jejich podhůří.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Kateřina Hmirová, Eva Koudelková. Fotografie Václav Lábus. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-74-9.

ed. Eva Koudelková: Pověsti z Novoměstska nad Metují

obálka

Kniha vychází ze souboru pověstí Nové Město a okolí v pověstech a vyprávěních, vydaného v roce 2004 Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují. Oproti původní edici však došlo k mnoha změnám, především ve složení zařazených textů. Přibylo velké množství nových, jiné naopak byly vyřazeny, protože se kryly se soubory pověstí z Dobrušska a Orlických hor, které byly od roku 2004 vydány. Pověsti v knize jsou řazeny do třech oddílů podle oblastí, kam jsou zasazeny svým dějem. První z oddílů je věnován vyprávěním o Novém Městě, Krčíně a Výrově; ve druhém najdou zájemci historky o Novém Hrádku a Frymburku; třetí, nejrozsáhlejší, obsahuje pověsti z okolní krajiny vymezené zhruba hranicemi obcí seskupených ve Sdružení obcí regionu Novoměstska. Součástí knihy je rozsáhlá příloha, obsahující historický, geografický, etnografický a folkloristický komentář, místní rejstřík, soupis veškeré literatury a také slovníček neznámých slov.

Sestavila, převyprávěla a doprovodnými texty opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Klára Novotná Mičíková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 232 s. ISBN 978-80-87607-72-5. Vyšlo v edici Odkaz.

Petr Grandl: Osudové chvíle

obálka

Povídkový soubor už svým názvem naznačuje, že se vzdaluje předchozím sbírkám povídek téhož autora, pojmenovaným Osudové paragrafyOsudové paragrafy 2. Zatímco inspirační zdroje jsou stejné, tedy reálné události, jež obohacuje autorova fantazie, liší se částečně tematika nových povídek. Ne ve všech totiž jde o kriminální případy, s nimiž se autor, profesí právník, seznámil v průběhu své praxe. Některé z nich se více než trestnými činy zabývají psychologií jejich aktérů na obou stranách bariéry, tedy viníků i těch, co je vyšetřují a později případně soudí. Nemalou roli hrají i další osoby činné v justici, státní zástupci a obhájci. Se sondami do psychiky postav jdou ruku v ruce často kladené otázky po morální stránce líčených skutků a dva autorovy oblíbené motivy: vyšší, nadosobní spravedlnost a také osud, nevyzpytatelný a neustále překvapující.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Mirko Juna. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 216 s. ISBN 978-80-87607-73-2.

Jaromír Jech, Eva Koudelková: Vlastenec, který nezapadl Dvě století Věnceslava Metelky

obálka

Kniha se zabývá osobností preceptora, vlastence, hudebníka, písmáka a všeuměla z Pasek nad Jizerou Věnceslava Metelky (1807–1867), jehož dvoje kulatiny si v letošním roce připomínáme. V první části, plnící roli úvodu ke knize, jejímž autorem je Jaromír Jech, je Metelkova osobnost zasazena do širšího kontextu lokálních písmáků a vypravěčů. V části druhé se její autorka Eva Koudelková zabývá jubilantovým zevrubným životopisem a jeho hudebními, divadelními, a především literárními tvůrčími počiny. Závěr knihy tvoří rozsáhlá textová příloha, obsahující převážně texty z pera V. Metelky. Celou edici doprovází množství fotografií, ilustrací a reprodukcí autorových rukopisů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ediční a redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Adolf Kašpar, Alois Bulušek, Carl Ernst Morgenstern, Alois Beer. Obrazové materiály Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou, Vítězslav Doležal a archiv Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 176 s. ISBN 978-80-87607-71-8. Vyšlo v edici Odkaz.

Milan Exner: Přímá volba + kompletní Obrazy z gubernie jako bonus od starého herce. Šestá divadelní novela

obálka

Kniha, která vychází v době mezi zvolením Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA a prezidentskými volbami v České republice, připomíná období kolem první přímé volby do úřadu prezidenta u nás, příznačné všeobecným rozpoložením, které Václav Havel už kdysi označil jako „blbou náladu“. Vypravěčem příběhu je herec v důchodu, který se odcizil nejen divadlu, ale i lidem kolem sebe, a složitě hledá cestu z krize, která by nebyla jenom návratem ke starým vztahům a stereotypům. Součástí textu je dramatizace románu slavného ruského autora devatenáctého století, jehož jméno a název díla má čtenář uhodnout. Vedle toho tu najdeme další literární aluze, které jsou součástí specifické hry nazvané divadelní novela, jejíž integrální složkou je intertextovost a střídání různých literárních stylů a stylistických rovin. Krize politiky a krize divadla se tu spojují ve výpověď o dramatu doby, v níž se na první pohled nic zvláštního neděje, ale zároveň jako by se nad ní stahovala zlověstná mračna. Co je v posledku ve hře, je demokracie sama.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrazy na obálce a frontispisu Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 296 s. ISBN 978-80-87607-70-1.

ed. Jarmila Bachmannová: Hovořit je vždycky o čem Vyprávěnky z Podkrkonoší III

obálka

Knížka Hovořit je vždycky o čem je třetím souborem vyprávěnek zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší v letech 2010–2016, tentokrát především na Železnobrodsku a Semilsku, jen několik málo jich pochází z Vysocka a Jilemnicka. Přiřazeny jsou i starší příběhy z magnetofonových nahrávek archivu Ústavu pro jazyk český, které byly pořízeny v roce 1956 v Bozkově, Radčicích a Staré Vsi. Ty patří k našim nejstarším zvukovým záznamům nářečí z této oblasti vůbec. Z jejich porovnání s těmi novějšími je patrné, jak rychle tradiční místní nářečí za těch necelých šedesát let vymizelo. I tato publikace je doplněna dobovými fotografiemi a kompaktním diskem. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem jistě zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší.

Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Úprava zvuku a výroba CD Ivan Mikota ve studiu MI 91. Digitální retuš fotografií Ladislav Novotný, Pavel Koudelka. Fotografie na obálce Josef Podvalský. Mapka na předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 264 s. ISBN 978-80-87607-69-5. Vyšlo v edici Domov.

ed. Eva Koudelková: Byli jsme tam doma Vzpomínky pamětníků na dětství v Českém koutku

obálka

Kniha Byli jsme tam doma zachycuje životní příběhy dvacítky kladských Čechů a vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v části Kladska zvané Český koutek. Ve většině případů se jedná o autentické záznamy vyprávění pamětníků, jejichž výpovědi jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly srozumitelné i čtenářům odjinud. Vyprávění mají nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují Český koutek očima těch, kdo byli přímo v centru dění. Z jejich vzpomínek se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním životě tamějších obyvatel, ale také o událostech na konci války nebo těsně po ní. Svou „kladskou“ tematikou kniha navazuje na předchozí tituly Nakladatelství Bor, Čtení o Českém koutku (2011) a Výpravy do Českého koutku (2012), a stejně jako v nich, i zde čtenář najde množství fotografií i dalších obrazových dokumentů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Fotografie Vítězslav Doležal, Tomáš Novotný, Jan Stiller, Jana Wienerová, Ladislav Knytl, Radek Ledvinka, archiv Nakladatelství Bor. Mapa na přední předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 256+8 s. ISBN 978-80-87607-68-8. Vyšlo v edici Domov.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 7.–8. dubna 2016

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v dubnu 2016, jejíž téma znělo Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-87607-66-4 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-81-5 (Krajská vědecká knihovna).

Postava

Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu