Publikace Novinky

Rok 2017

ed. Jarmila Bachmannová: Hovořit je vždycky o čem Vyprávěnky z Podkrkonoší III

obálka

Knížka Hovořit je vždycky o čem je třetím souborem vyprávěnek zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší v letech 2010–2016, tentokrát především na Železnobrodsku a Semilsku, jen několik málo jich pochází z Vysocka a Jilemnicka. Přiřazeny jsou i starší příběhy z magnetofonových nahrávek archivu Ústavu pro jazyk český, které byly pořízeny v roce 1956 v Bozkově, Radčicích a Staré Vsi. Ty patří k našim nejstarším zvukovým záznamům nářečí z této oblasti vůbec. Z jejich porovnání s těmi novějšími je patrné, jak rychle tradiční místní nářečí za těch necelých šedesát let vymizelo. I tato publikace je doplněna dobovými fotografiemi a kompaktním diskem. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem jistě zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší.

Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Úprava zvuku a výroba CD Ivan Mikota ve studiu MI 91. Digitální retuš fotografií Ladislav Novotný, Pavel Koudelka. Fotografie na obálce Josef Podvalský. Mapka na předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 264 s. ISBN 978-80-87607-69-5. Vyšlo v edici Domov.

ed. Eva Koudelková: Byli jsme tam doma Vzpomínky pamětníků na dětství v Českém koutku

obálka

Kniha Byli jsme tam doma zachycuje životní příběhy dvacítky kladských Čechů a vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v části Kladska zvané Český koutek. Ve většině případů se jedná o autentické záznamy vyprávění pamětníků, jejichž výpovědi jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly srozumitelné i čtenářům odjinud. Vyprávění mají nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují Český koutek očima těch, kdo byli přímo v centru dění. Z jejich vzpomínek se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním životě tamějších obyvatel, ale také o událostech na konci války nebo těsně po ní. Svou „kladskou“ tematikou kniha navazuje na předchozí tituly Nakladatelství Bor, Čtení o Českém koutkuVýpravy do Českého koutku, a stejně jako v nich, i zde čtenář najde množství fotografií i dalších obrazových dokumentů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Fotografie Vítězslav Doležal, Tomáš Novotný, Jan Stiller, Jana Wienerová, Ladislav Knytl, Radek Ledvinka, archiv Nakladatelství Bor. Mapa na přední předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 256+8 s. ISBN 978-80-87607-68-8. Vyšlo v edici Domov.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 7.–8. dubna 2016

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v dubnu 2016, jejíž téma znělo Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-87607-66-4 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-81-5 (Krajská vědecká knihovna).

Petra Bubeníčková: O smyslu nesmyslu Nonsens a česká pohádka

obálka

Monografie přináší reprezentativní vhled do literárního nonsensu, jehož problematika nebyla u nás dosud v takovém rozsahu odborně zpracována. Autorka sleduje vymezení nonsensu v českých a zahraničních literárněvědných studiích, neopomíjí ani jeho zkoumání ve spojitosti s teoriemi humoru. Popisuje genezi nonsensu, jeho projevy v lidové slovesnosti a hledá paralely s vývojem v českém prostředí. V rámci geneze české nonsensové pohádky, na niž se práce primárně zaměřuje, zmiňuje významné tvůrce, kteří se do historie vývoje tohoto pohádkového typu výrazně zapsali (např. Lewis Carroll, Edward Lear, Vítězslav Nezval, Petr Nikl, a zvláště pak Alois Mikulka). Knihu završuje prezentace výsledků výzkumu zaměřeného na recepci literární komiky v textu nonsensové pohádky Aloise Mikulky žáky základních škol. Výzkum byl motivovaný přesvědčením zastánců nonsensu o jeho užitečnosti při rozvíjení fantazie dítěte, při budování jeho smyslu pro realitu a logické uvažování i při vytváření čtecích návyků.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Ilustrace na obálce Edward Lear (1812–1888). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus Praha, s. r. o. 192 s. ISBN 978-80-87607-65-7. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Rok 2016

Jan Meier: Broumovsko a Policko literární

obálka

Originálně pojatá knížka se zabývá spisovateli, kteří se inspirovali Broumovskem a Polickem a do zdejšího prostředí zasadili své příběhy, literárními vzpomínkami těch, kteří jím prošli, i autory, již jsou s ním hluboce spjati svými životy. Čtenáři se setkají s literárními klasiky, s významnými moderními spisovateli, stejně jako s dalšími, jejichž tvorba je známa převážně právě ve zdejším regionu. Zastoupeni jsou i někteří němečtí a polští autoři, kteří se kraji věnují. Text pojednává o osmi desítkách tvůrců a více než stovce jejich knih a literárních prací. Není strohou literární encyklopedií, i když životopisným a odborným faktům se nevyhýbá. Především však má být poutavým vyprávěním a příjemnou procházkou literární krajinou na obou stranách Broumovských stěn. Texty průběžně doprovází množství obrazových materiálů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Autoři a zdroje fotografií Horst Bauer, Oldřich Jenka, Jan Meier, Miroslav Otte, Josef Pavlů, Pavel Rejtar, Vladimír Waage, archivy Nakladatelství Bor, Muzea Broumovska, Jana Meiera, rodiny Palečkovy a další. Vytiskl Carter Reproplus Praha, s. r. o. 256 s. ISBN 978-80-87607-64-0.

Olga Landová: Ať hodí kamenem

obálka

Nový soubor patnácti povídek Olgy Landové z Police nad Metují překračuje hranici rodného česko-polského příhraničí a posouvá osudy hrdinů do velkých měst i do zahraničí, krajina však zůstává pro autorku nadále silnou inspirací. Stěžejním tématem próz jsou osudy lidí často zachycených ve zlomových životních situacích beznaděje, mezigeneračního nesouladu, nemoci, stáří, drogové závislosti, násilí, rozchodu či rozvodu, vyloučení z majoritní společnosti a opuštěnosti. Z autorčina osobitého způsobu vyprávění, zaměřeného na psychiku a vnitřní prožitky postav, který uplatnila už ve své prvotině Smutek se dědí (2014), sálá hluboké pochopení a soucit. Ať hodí kamenem je kniha o životě kolem nás. Stačí se rozhlédnout. Se zvláštní atmosférou textů přesvědčivě souzní ilustrace Cyrila Podolského.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace a návrh obálky Cyril Podolský. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 144 s. ISBN 978-80-87607-63-3.

Alois Jirásek: Na hranicích Povídky z kraje pod Borem

obálka

Výbor Jiráskových povídek zasazených do kraje pod Borem, horou představující dominantu širokého Hronovska, obsahuje dvacet próz různých žánrů od prostých črt přes povídky rozvité do značné šíře až po lyrizované texty, jejichž části nemají daleko k básním v próze. V jednom případě se jedná o národopisné pojednání. Ve všech zařazených textech Jirásek zdůvěrňuje rodný kraj svým živým a emocionálním způsobem vyprávění, díky němuž dosud patří mezi nemnoho prozaiků 19. a počátku 20. století, kteří jsou stále čteni. Povídky našeho souboru doprovází komentář a převodní slovníček regionálních výrazů. Knihu ilustroval s citem pro vystižení atmosféry příběhů Petr Kříž.

Tato edice vychází při příležitosti 165. výročí narození Aloise Jiráska.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Průvodní texty Eva Koudelková. Ilustrace Petr Kříž. Obrázek na přední straně obálky Nataša Kalousková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytisklo Centrum digitálních služeb MINO, s. r. o., Ústí nad Labem. 312 s. ISBN 978-80-87607-62-6. Vyšlo v edici Odkaz.

Milan Exner: Čtvrtá návštěva u Smerďakova Pátá divadelní novela

obálka

V pořadí pátá v řadě „divadelních novel“ vychází opět s ilustracemi Romana Karpaše. Zavede nás do jednoho divadla, které řeší krizi původní divadelní tvorby dramatizacemi slavných děl světové prózy. Tentokrát se má převést do jevištního tvaru román Bratři Karamazovi. Takových pokusů už byla celá řada, a tak se dramaturg uchýlí k zoufalému činu, totiž zdramatizovat pokračování tohoto románu, které ovšem Dostojevskij nestihl napsat. Jak takovou hru přivést k životu, jak by takové pokračování mohlo vypadat a proč se pozornost posouvá od trojice slavných bratrů k levobočkovi jejich otce, o tom všem novela pojednává.

Jazyková a odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace a grafická úprava Roman Karpaš. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 248 s. ISBN 978-80-87607-57-2.

Veronika Bursová: Hospodářské a sociální postavení sklářských dělníků na Jablonecku v období první Československé republiky (1918—1938)

obálka

Tato kniha mapuje situaci v jabloneckém sklářském průmyslu v letech 1918 až 1938, kdy mělo toto odvětví svoje výrazná specifika. Mezi nimi figurovala na jednom z čelních míst jeho značná závislost na exportu, což určovalo charakter jeho hospodářského vývoje a v souvislosti s tím i hospodářské a sociální postavení zdejších sklářských dělníků. Další důležitý činitel, který ovlivňoval podmínky práce jabloneckých sklářů, představovaly různé zákony a vládní nařízení. Třebaže tyto právní předpisy zahrnovaly určité představy o tom, jak by měl vypadat vztah mezi státem, zaměstnavatelem a zaměstnancem, realizace těchto představ v praxi byla dosti odlišná. Kniha sleduje v širokém spektru okolnosti jejich uplatňování, čímž přibližuje reálné podmínky dělnické sklářské práce v oblasti Jablonecka.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Grafiky v příloze ze sbírek Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Fotografie Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 108 s. ISBN 978-80-87607-61-9. Vyšlo v edici Balbín.

Petr Grandl: Osudové paragrafy 2

obálka

Již druhý povídkový soubor Petra Grandla volně navazuje na stejnojmenný soubor vydaný v roce 2015. Stejně jako on obsahuje jedenáct historek, při jejichž psaní se autor, profesí právník, inspiroval skutečnými událostmi. Ty tvoří jádro každého příběhu, zatímco zbytek obstarala autorova fantazie. I tato kniha si klade za cíl přiblížit některá selhání jedinců a jejich dopady na životy samotných aktérů i jejich blízkých. Hledá také příčiny problémů, do nichž se hrdinové příběhů dostali, a často dospívá k poznání, že někdy stačí jen velmi málo k tomu, aby se do střetu se zákonem dostal i ten největší poctivec. I z toho se však lze poučit, stejně jako z kterékoliv z dalších historek, jež svým způsobem slouží jako novodobá exempla. Ve shodě se zákonitostmi tohoto žánru právě k onomu poučení vždy dospějí poté, co nejprve názorně demonstrují správnost či naopak špatnost lidských skutků.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Petr Kříž. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 192 s. ISBN 978-80-87607-60-2.

Josef Myslimír Ludvík: Myslimír po horách krkonošských putující

obálka

Autor knihy, náchodský kněz, historik a spisovatel Josef Myslimír Ludvík, líčí cestu z Náchoda na Sněžku a na další místa na naší i slezské straně pohoří. Tento text je nejstarším českým cestopisem Krkonoš a jeho ojedinělost je zdůrazněna skutečností, že ho lze označit za jeden z prvních pokusů o počeštění převážně německého zeměpisného názvosloví v Krkonoších. Nikdy nevyšel knižně, je znám pouze z časopisu Čechoslav, kde byl otištěn roku 1824. Kniha vycházející při příležitosti dvou autorových kulatých výročí (narodil se r. 1796, zemřel r. 1856) je ilustrována dobovými rytinami a litografiemi tematicky se vztahujícími k navštíveným místům. Text je opatřen komentářem a výkladovým slovníčkem neobvyklých dobových výrazů, trasu vylíčené pouti lze sledovat na schematické mapce.

Portrét J. M. Ludvíka Mirko Juna. Doprovodné texty Eva Koudelková. Ediční práce Pavel Breuer, Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Obrazové materiály Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí a archiv Nakladatelství Bor. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 76+12 s. ISBN 978-80-87607-59-6. Vyšlo v edici Odkaz.

Postava

Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu