Publikace Novinky

Rok 2019

Pavel Mirovský: Kocour

obálka

Knížka přináší kratochvilné a občas velmi napínavé historky o kocouru Filipovi, se kterým má čtenář příležitost prožít četná dobrodružství, občas hodně nebezpečná. Nechybí tu však ani opravdová romance, jež kocoura potkala v dospělém věku. Čtení příhod, jejichž protagonista má svůj reálný předobraz, dokáže příjemně zaplnit chvíle volna nejen milovníků koček všech věkových kategorií. Texty doprovází půvabné barevné ilustrace žáků základní školy.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Eva a Pavel Koudelkovi, Petra Laurin, Naďa Meissnitzer. Ilustrace na obálce Amalie Pavlína Jindrová, Věnceslava Mirovská. Ilustrace v knize žáci ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou. Kresba na předsádce Pavel Mirovský. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-87607-92-3. Prodejní cena 259 Kč.

Můj kamarád slovo

obálka

Soubor textů žáků literárně-dramatického oboru liberecké ZUŠ, které pro potěšení i inspiraci vybrala a uspořádala s citem sobě vlastním dlouholetá učitelka ZUŠ v Liberci Milena Hercíková. Texty provázejí práce žáků výtvarného oboru, vybrané výtvarnicí Markétou Klimešovou.

Ediční příprava Milena Hercíková, Markéta Klimešová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Alžběta Blažejová, Eliška Burešová, Štěpánka Dvořáková, Vendula Honsejková, Tereza Kavalírová, Ondřej Kubát, Adam Kulhavý, Karolína Kvízová, Martina Lenfeldová, Viola Nováčková, Kateřina Novotná, Kateřina Pelantová, Eliška Ptáčková, Karolína Šebková, Natálie Tužová, Ondřej Votrubec, Barbora Zielinská, žáci 3. a 4. ročníku. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 160+40 s. ISBN 978-80-87607-91-6.

Vojtěch Vaner: Přátelé od Najsky

obálka

Sbírka próz Přátelé od Najsky je záměrně poskládána ze stylově různorodých textů. Její autor, hledající možnosti a hranice žánru povídky, v ní střídá civilní vyprávění s alegorií či básní v próze; autenticky působící dialog s parodií či fiktivními dopisy. A o čem tyto povídky jsou? O vášni k cestování, o málo známé kráse industriálního prostředí, o hloupé minulosti i surreálné budoucnosti a o ledasčem jiném. Také nezřídka o Liberci a jeho obyvatelích nahlížených z osobité perspektivy.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrázek na obálce Steve Huntington (Unsplash.com). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 196 s. ISBN 978-80-87607-90-9. Prodejní cena 210 Kč.

Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu Současnost literatury pro děti a mládež 2018. Praha a Liberec 17.–19. dubna 2018

obálka

Sborník z konference konané v dubnu 2018, která byla uspořádána při příležitosti 90. výročí narození spisovatele, scenáristy a dramaturga Oty Hofmana (1928–1989) a zároveň anticipovala 30. výročí jeho úmrtí, připadající na rok 2019. Sborník podpořený z rozpočtu Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci a projektem Progres Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Fakulty sociálních věd UK vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Editor Jana Čeňková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Všechny fotografie Oty Hofmana pocházejí z archivu Oty Hofmana. Kresba naproti patitulu Milan Janáček. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 172 s. ISBN 978-80-87607-89-3 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-89-1 (Krajská vědecká knihovna).

Recenzoval doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Michal Dvořák: Pět ocásků v Harrachově

obálka

Co se stane, když na zimní dovolenou do Harrachova vyrazí myší rodinka? Bude veselo. Rozpustilá parta řádí v Krkonoších na lyžích i sáňkách, opomenout nesmí výlet k zamrzlé Mumlavě či mamutímu skokanskému můstku a dojde i na pár boulí. Zasloužený večerní odpočinek po celodenním řádění naruší jen tancující rolby, které připravují svah na další den plný radovánek. O tom všem je veršovaný příběh Michala Dvořáka doprovázený půvabnými kresbami Moniky Mašterové.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Monika Mašterová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl TNM Print, s. r. o., Nové Město nad Cidlinou. 32 s. ISBN 978-80-87607-88-6. Prodejní cena 100 Kč.

Rok 2018

Milan Exner: Román Emila Rilkeho nalezený mimo pozůstalost Sedmá divadelní novela

obálka

Román fiktivního spisovatele Emila Rilkeho ROMÁN BASSO CONTINUO chápe divadelní hru v hudební terminologii jako román, kde tradiční postupy jako líčení, popis a charakteristika postav zůstaly coby šifra pod hudební osnovou řeči. Z románu tedy zbyla jen přímá řeč. O divadelním označení ústředních postav Pan Macek – Pan Wacek fiktivní autor poznamenává: Označení „PM“, „PW“ je náhražkou ryze epického „řekl M“, „řekl W“ („řekl pM“, „řekl pW“), které by mělo následovat na konci každé promluvy, nebo v její vnitřní části, případně před promluvou s uvozující dvojtečkou. Text by byl jednotvárný a aktualizace výrazu „řekl“, jako třeba „zvolal“, „vykřikl“, „zasípal“ a tomu podobně, jsou svým počtem omezené, nehledě k tomu, že jsou trapné. Jde o ironii a nadsázku, na nichž ale ulpělo něco pravdy. Přikloní-li se čtenář k názoru, že Román Emila Rilkeho nalezený mimo pozůstalost je skutečně román (jak tvrdí fiktivní autor), anebo jenom kamufláž (jak tvrdí fiktivní editor), je na něm a na způsobu, jak chápe literaturu a jak k ní přistupuje. Neboť úhrnný text této knihy není ani román, ani divadelní hra, nýbrž synkretický text, jenž v ironickém stylu usiluje o postmoderní výpověď o naší současnosti.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Jiří Pikous. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 332 s. ISBN 978-80-87607-87-9. Prodejní cena 295 Kč.

Věra Vyhlídková: Zůstaly jen vzpomínky Jak se žilo v Pojizeří před sto lety

obálka

Autorčiny vzpomínky na život v Loukově nedaleko Semil a jeho okolí zachycují převážně její dětství a mládí, tedy dobu značně vzdálenou od doby napsání textu, přesto však obsahují až obdivuhodné detaily líčených událostí. Čtenář má možnost nahlédnout nejen do života samotné autorky, ale také jejích prarodičů a rodičů, takže knížka zachycuje časový úsek více než šedesáti let, s počátkem na konci 19. století, což jí umožňuje být velmi všestranným dokumentem. Pozoruhodné jsou zmínky o různých událostech spojených s veřejným a společenským životem Loukova, z nichž mnohé mohou zaujmout i současné obyvatele obce. Text doprovází desítky dobových i novějších fotografií rodinného, ale také obecnějšího charakteru.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakčně připravila a úvodní slovo napsala Eva Koudelková. Fotografie na obálce Miroslav Koudelka. Ostatní fotografie z archivů autorčiny rodiny a Nakladatelství Bor. Kresby Josef Benedikt. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 128 s. ISBN 978-80-87607-86-2. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 145 Kč.

Josef Seidel: Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech

obálka

Knížka představuje obec Jetřichov na Broumovsku tak, jak si ji uchovali v paměti její původní němečtí obyvatelé z doby předtím, než svůj domov opustili. Přestože text zahrnuje i krátký exkurz do historie obce, důraz je kladen právě na dobu bezprostředně před druhou světovou válkou. V knize je zachycena nejen faktografie, ale přesvědčivě se tu odráží i dobová atmosféra. Text doprovází množství fotografií, ať už byly převzaty z německého originálu knihy, nebo nově zhotoveny už pro české vydání. Tyto fotografie doplňují reprodukce starých pohlednic. Hlavním cílem knihy je uchovat v tištěné podobě vše, co by v souvislosti s Jetřichovem nemělo být zapomenuto.

Překlad Ilona Horčičková. Redakční předmluva a ediční poznámka Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Obrazové materiály pocházejí většinou z původního německého vydání knihy. Další materiály poskytli Petr Bergmann, Státní okresní archiv v Náchodě, Pavel Koudelka a archiv Nakladatelství Bor. Fotografie na obálce Radomír Marek. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 180+4 s. ISBN 978-80-87607-85-5. Prodejní cena 229 Kč.

Milan Poutník: Ahasver

obálka

Druhá sbírka písňových textů profesora náchodského gymnázia, kontrabasisty a básníka Milana Poutníka. Jejich atmosféra překvapí svou působivostí a přesvědčivostí. Ať vypovídají o lásce, stýskání, naději nebo zklamání, prozrazují autorovu lásku k životu a životní nadhled umožňující pohlížet na různé lidské slabosti s moudrou shovívavostí. Milan Poutník stejně jako v první sbírce Ještě jsou rána cítit létem předkládá srozumitelné verše, které překvapivě obstojí jako svébytná poezie, třebaže jsou určeny pro zpěvačku a kapelu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Klára Mičíková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 64 s. ISBN 978-80-87607-84-8. Prodejní cena 115 Kč.

Julius Benko: Dna kořenů

obálka

Třetí autorova básnická sbírka je velmi ovlivněna autorovým dětstvím, vzpomínkami a pocity z jeho rodiště Chomutova a jeho blízkého okolí. Intimními básněmi se prolínají autentické osudy obyčejných lidí i obrazy míst a událostí, které jsou hluboko ukryté v podvědomí – v šeru kořenů jednotlivce i regionu: Vypracované, klidné básnění, zadírá se do čtenáře krajina a všechna věnování. Ve sbírce se autor opět zaměřuje na identitu určitého místa, tentokrát však více než důvěrně známého, vyvěrajícího z něho samotného. Grafický doprovod knihy tvoří série originálních linorytů, které vytvořil v přímé reakci na text chomutovský výtvarník a patriot Josef Šporgy. Sled několika postupně gradujících motivů zajišťuje knize patřičný náboj a zároveň plyne knihou jako samostatná linie vyprávění.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Josef Šporgy. Grafika JaVaHa. Vytiskl Geoprint, s. r. o., Liberec. 68 s. ISBN 978-80-87607-81-7. Prodejní cena 150 Kč.

Petr Taranda: Neklidná léta 1938–1945 na Jablonecku a Semilsku

obálka

Jak napovídá název, kniha zachycuje časový úsek dramatických let 1938 až 1945 v poměrně úzké oblasti Jablonecka a Semilska. Sleduje všechny nejdůležitější události, k nimž tehdy v regionu došlo, ale nevyhýbá se kvůli kontextu ani zmínkám o událostech celonárodního významu. Hlavním záměrem knihy je zachytit osudy českých obyvatel Jablonecka a Semilska od období všeobecné mobilizace v září 1938 přes tzv. druhou republiku až po okupaci Čech a Moravy nacistickým Německem v březnu 1939. Největší důraz je kladen na přiblížení českého národního odboje v celé šíři jeho záběru, tedy odboje vojenského i civilního, zvláštní pozornosti se také těší samý závěr války a popis událostí spojených s činností místních povstaleckých jednotek a partyzánských oddílů. Text knihy doprovází velké množství obrazových dokumentů.

Jazyková korektura Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Kniha neprošla redakční úpravou. Za věcnou správnost odpovídá autor knihy. Obrazové materiály Muzeum Českého ráje v Turnově, Státní okresní archiv Semily, Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Vendula Jarešová Balatková, Vladimír Buriánek, Jaroslav Hrách, Radan Lášek, Miroslava Ledecká, Anna Lišková, Kateřina Matysová, Jaroslav Průšek, archiv autora a archiv Nakladatelství Bor. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 216 s. ISBN 978-80-87607-83-1. Prodejní cena 238 Kč.

ed. Jarmila Bachmannová: Jak to bylo dřív Vyprávěnky z Podkrkonoší II

obálka

Knížka je volným pokračováním publikace Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší I (2012). Přináší výběr z vyprávění zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší, tentokrát v obcích na širším Jilemnicku. Přibližuje nám život zdejších lidí v poměrně dlouhém časovém období, protože jsou v ní zařazeny i příběhy pocházející z archivu Ústavu pro jazyk český, jež byly zaznamenány již dříve, a to v letech 1957 a 1965. Publikace je doplněna dobovými fotografiemi. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem zajisté zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší. Kniha vychází již ve druhém vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Úprava zvuku a příprava zvukových souborů Ivan Mikota ve studiu MI 91. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 208 s. ISBN 978-80-87607-82-4. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 215 Kč.

Postava

Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu