Na úvod

Hora Bor
Hora Bor, jež dala nakladatelství název, je výraznou dominantou Náchodska, o němž se hovoří jako o kraji spisovatelů. Bor, viditelný z dálky několika desítek kilometrů, tento kraj symbolicky prostupuje a je vlastně všudypřítomný.

Vítáme Vás na internetových stránkách Nakladatelství Bor, regionálního nakladatelství severovýchodních Čech, zahrnujících přibližně dnešní kraje Liberecký a Královéhradecký.

Vznik nakladatelství si vynutil stále sílící zájem čtenářů o regionální problematiku. Pro čtenáře odjinud má krajová specifika nádech autentičnosti a svým způsobem odlišnosti, zatímco čtenář z daného regionu se pohybuje v místech jemu známých. Prostor je tu přehledný, srozumitelný, se zřetelně vymezenými hranicemi, které mohou být chápány jako ochrana před okolním chaosem. Regionální tematika není nevyčerpatelná, ale zatím je v ní stále co objevovat.