Publikace Připravujeme

Vedle níže uvedených knih také připravujeme „na klíč“ tituly pro jiné nakladatelské subjekty.

Poezie

Všechny tituly v tomto oddíle vycházejí v edici Sapfó, jejímž mecenášem je pan Milan Exner.

Pod střechou se věší řeč

Almanach třetího ročníku 1. libereckého festivalu poezie. Sestavil a upravil Martin Trdla. Ilustrovala Olga Veselá.

Próza

Vladimír Pospíchal: Inverze

Druhé vydání úspěšné prózy vycházející z dětských zážitků autora, který žil v jedné se zanikajících severočeských obcí v období pohnutých šedesátých let. Vychází v edici Současná próza.

David Khol: Poklad

Historický román vycházející ze skutečné události, z příběhu marného hledání pokladu poblíž Lomnice nad Popelkou. Vychází v edici Současná próza.

Milan Exner: Tenkrát za pandemie

Próza našeho kmenového autora, jež se výrazně liší od autorem v poslední době vytvářené řady divadelních novel. Ilustrace slovenská výtvarnice Natália Zavaďáková. Vychází v edici Současná próza.

Dokumentární a odborné

Manfred Hacker: Tenkrát v Českém koutku

Kniha zpracovaná podle vzpomínek kladských Čechů na poslední roky prožité v Českém koutku v Kladsku navazuje svým pojetím na titul Byli jsme tam doma (2017, 2022). Vychází v edici Domov.

Ostatní

Bohumil Nuska: Samokresby

Soubor samokreseb, někdy označovaných jako textokresby, libereckého historika umění, básníka a prozaika.

Vendula Berková: Pověsti z Ostaše

Netradičně pojaté komiksové zpracování známých pověstí o stolové hoře Ostaš nedaleko Police nad Metují.

Petr Košek: Rampa v nových časech

Pokračování oblíbené vzpomínkové knihy Rampa v uranových dolech, jež se tentokrát časově posouvá převážně do období po listopadu 1989. Ilustrace Vlasta Bergmanová.

Alena Balcarová: Bojovníci světla

Originálně pojatá učební příručka pro žáky 1. stupně ZŠ přinášející přehled nejznámějších bohů slovanské mytologie. Ilustrace Vendula Berková.

panoráma Broumova
Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura