Publikace Pověsti a pohádky

Rok 2020

Eva Koudelková: Doktor Kittel

obálka

Kniha obsahuje kompletní soubor lidových vyprávění německých obyvatel Jablonecka, jež byly od časů „zázračného doktora Jizerských hor“ o této postavě napsány. Doplňuje je i několik textů českých. Pověsti jsou zajímavé šíří záběru, protože díky němu je dobře patrné, jak se v průběhu doby pohled na postavu doktora Kittela proměňoval. Z textů vyzařuje atmosféra zdejšího kraje na jazykovém rozhraní, tedy to, čemu dnes tak rádi říkáme genius loci. Ozřejmují, jak se tradice českých a německých obyvatel vzájemně prolínaly a obohacovaly, přes veškerou snahu se odlišit. Čtenář v knize nenajde jen adaptace lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě poznámek, vysvětlivek, soupisu literatury o doktoru Kittelovi a dalších textů. Z německých pramenů přeložila Kateřina Šidlofová, ilustroval Petr Korunka.

Sestavila a převyprávěla Eva Koudelková. Překlad z němčiny Kateřina Šidlofová. Ilustrace Petr Korunka. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 152 s. ISBN 978-80-88367-07-9. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 198 Kč.

Rok 2019

Michal Dvořák: Pięć ogonków w Harrachovie

obálka

Co se stane, když na zimní dovolenou do Harrachova vyrazí myší rodinka? Bude veselo. Rozpustilá parta řádí v Krkonoších na lyžích i sáňkách, opomenout nesmí výlet k zamrzlé Mumlavě či mamutímu skokanskému můstku a dojde i na pár boulí. Zasloužený večerní odpočinek po celodenním řádění naruší jen tancující rolby, které připravují svah na další den plný radovánek. O tom všem je veršovaný příběh Michala Dvořáka doprovázený půvabnými kresbami Moniky Mašterové. Protože kniha vzbudila zájem také u čtenářů z polské strany Krkonoš, vydáváme ji nyní i v polském překladu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Překlad Veronika Mireková. Jazyková úprava Agnieszka Francus, Julia Palka, Katarzyna Szewczyk, Martin Veselka. Ilustrace Monika Mašterová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 32 s. ISBN 978-80-87607-99-2. Prodejní cena 100 Kč.

Michal Dvořák: Pět ocásků v Harrachově

obálka

Co se stane, když na zimní dovolenou do Harrachova vyrazí myší rodinka? Bude veselo. Rozpustilá parta řádí v Krkonoších na lyžích i sáňkách, opomenout nesmí výlet k zamrzlé Mumlavě či mamutímu skokanskému můstku a dojde i na pár boulí. Zasloužený večerní odpočinek po celodenním řádění naruší jen tancující rolby, které připravují svah na další den plný radovánek. O tom všem je veršovaný příběh Michala Dvořáka doprovázený půvabnými kresbami Moniky Mašterové.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Monika Mašterová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl TNM Print, s. r. o., Nové Město nad Cidlinou. 32 s. ISBN 978-80-87607-88-6 (1. vydání), 978-80-87607-98-5 (2. vydání). Prodejní cena 100 Kč.

Rok 2017

ed. Eva Koudelková: Pověsti z Novoměstska nad Metují

obálka

Kniha vychází ze souboru pověstí Nové Město a okolí v pověstech a vyprávěních, vydaného v roce 2004 Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují. Oproti původní edici však došlo k mnoha změnám, především ve složení zařazených textů. Přibylo velké množství nových, jiné naopak byly vyřazeny, protože se kryly se soubory pověstí z Dobrušska a Orlických hor, které byly od roku 2004 vydány. Pověsti v knize jsou řazeny do třech oddílů podle oblastí, kam jsou zasazeny svým dějem. První z oddílů je věnován vyprávěním o Novém Městě, Krčíně a Výrově; ve druhém najdou zájemci historky o Novém Hrádku a Frymburku; třetí, nejrozsáhlejší, obsahuje pověsti z okolní krajiny vymezené zhruba hranicemi obcí seskupených ve Sdružení obcí regionu Novoměstska. Součástí knihy je rozsáhlá příloha, obsahující historický, geografický, etnografický a folkloristický komentář, místní rejstřík, soupis veškeré literatury a také slovníček neznámých slov.

Sestavila, převyprávěla a doprovodnými texty opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Klára Novotná Mičíková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 232+4 s. ISBN 978-80-87607-72-5. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 275 Kč.

Rok 2016

Jaroslav Soumar: Kaluže

obálka

Kniha Kaluže je třetí titul polického výtvarníka a nyní už i spisovatele Jaroslava Soumara. Tak jako jeho předchozí knihy je i tato zaměřena na začínající dětské čtenáře nejen svým výtvarným pojetím, ale také silným didaktickým akcentem. Vedle působení na estetické vnímání a rozvíjení představivosti učí dětské čtenáře všímat si prostředí, v němž žijí, a neopomíjet ani nejmenší a zdánlivě nejvšednější detaily, v nichž může být obsaženo mnoho netušeného.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Jaroslav Soumar. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus Praha, s. r. o. 40 s. ISBN 978-80-87607-58-9. Prodejní cena 125 Kč.

Rok 2015

František Karel Pacholík: Poudačky a vhačky

obálka

Knížka (již ve druhém vydání) vznikla podle zápisků F. K. Pacholíka, lidového vypravěče a písmáka z Pasek nad Jizerou. Je to pozoruhodný tematicky různorodý soubor vyprávění, který líčí život v Podkrkonoší na počátku 20. století a kromě příběhů ze života, dokumentujících místní reálie, obsahuje také poudačky, pohádky a básně. Kniha v maximální míře uchovává autenticitu Pacholíkova jazyka, včetně nářečních výrazů, které jsou vysvětleny ve srovnávacím slovníčku otištěném v závěru knihy.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Ilustrace na s. 195, 231, 239, 254, 262, 269 a 271 Andrea Bariaková ml. Ilustrace na obálce Ladislav Jarý. Fotografie archivy rodiny Vránových a Památníku Zapadlých vlastenců Paseky nad Jizerou. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 292 s. ISBN 978-80-87607-48-0. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 265 Kč.

Jaroslav Soumar: Drobečky

obálka

Druhá knížka výtvarníka z Police nad Metují určená dětem. Úvodem k jejím drobným vyprávěním doprovázeným autorovými nezaměnitelnými ilustracemi jsou následující slova: Vzpomínka je jako drobeček na stole. Zůstane v nás. Po čase ji objevíme. Potěší, zahřeje u srdce. Chceme se o ni podělit s ostatními. Tak se narodí příběh a s ním i začátek této knihy. Kdybychom místo slova drobeček dosadili střípek, vyšlo by to nastejno. Jeho drobečky jsou vlastně střípky světa, v němž žijeme. Autor z něj vybral, co ho zaujalo, to namaloval a poté k obrázku vytvořil příběh.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Jaroslav Soumar. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc. 49 s. ISBN 978-80-87607-41-1. Prodejní cena 125 Kč.

Rok 2014

Eva Koudelková: Co si lidé vyprávěli Pověsti od horní Jizery

obálka

Naše kniha usiluje o zachycení ducha lidových pověstí ze západních Krkonoš a jejich podhůří, jednoho z nejtajemnějších a nejbájivějších krajů u nás. V jeho hlubokých lesích se skrývalo množství strašidel, vysoko v horách žil Krakonoš, nejproslulejší ze všech horských vládců, co jich naše země má, po krajině kolem Jilemnice se proháněl přízrak černokněžníka Vejrycha. A v místních chalupách žili zemití obyvatelé se svým osobitým nářečím, v jejichž vyprávěních se všechny zvláštnosti zdejšího kraje odrážely. Výběr z nich nabízíme čtenářům.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Eva Koudelková. Upravila, převyprávěla a doprovodnými texty opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Nataša Kalousková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc. 232 s. ISBN 978-80-87607-36-7. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 285 Kč.

Eva Koudelková: Co babičky vyprávěly

obálka

Knížka Co babičky vyprávěly představuje výběr textů ze souboru Babiččina vyprávění, který vydalo Nakladatelství Bor spolu s nakladatelstvím Arbor vitae v roce 2006. Naše nová knížka obsahuje pověsti lokalizované do úzké oblasti od Neratova přes Orlické Záhoří a Šerlich do Deštného v Orlických horách, včetně míst přilehlých k této pomyslné lince. Pověsťová vyprávění jsou rozdělena do tří oddílů, nazvaných O lidech, O místech a O strašidlech, přičemž zařazení jednotlivých textů do příslušných oddílů se řídilo jejich převažujícím motivem.

Pověsti převyprávěla, předmluvu ke knize a poznámku k pověstem napsala Eva Koudelková. Ilustrovali žáci Základní školy v Orlickém Záhoří. Ze spisovné němčiny přeložili Michal BeckertPavel Franěk, z německého dialektu Eva Schediwá. Rejstříkem a místopisnými poznámkami opatřil Jan Hégr. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 68 s. ISBN 978-80-87607-28-2. Prodejní cena 125 Kč.

Rok 2013

Templarius Bohemicus: Templáři v pověstech a legendách

obálka

Kniha autora zabývajícího se historií templářského řádu v našich zemích obsahuje 67 vyprávění o templářích, jež se tradovala v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, včetně několika úvodních historek o templářích v širším kontextu. Kniha vychází u příležitosti 700 let od zrušení templářského řádu (1312: řád, 1314: upálení posledního velmistra).

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Petr Kříž. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 160 s. ISBN 978-80-87607-22-0.

Jaroslav Soumar: Pírko

obálka

Knížka určená nejmenším dětem vypráví o malém ptačím klukovi Pírkovi, který jednoho jarního dne nalezl semínko květiny, a od té doby se zcela změnil jeho život. Postupně se z bezstarostného mláděte stane zodpovědný, pracovitý a nesobecký příslušník společenství zvířátek žijících v jednom krásném údolí.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Jaroslav Soumar. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc. 32 s. ISBN 978-80-87607-21-3.

Rok 2011

Jiří Janáček: Kašpárkoviny

obálka s Kašpárkem

Pohádková knížka o Kašpárkovi je nostalgickou připomínkou první poloviny minulého století, kdy téměř v každé rodině bylo loutkové divadlo. Zároveň se běžně chodilo na veřejná loutková představení, v nichž nikdy nechyběl Kašpárek. Byl to bystrý chlapík, vždy ochotný pomoci, který byl tehdy dětem blízký, protože neměl rád zlo a přinášel jen radost a dobro. Pro loutková divadélka psali jednoduché, snadno proveditelné hříčky mnozí autoři, známí i méně známí. Naše knížka je prozaickým zpracováním loutkových komedií J. Průchy.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Jarka Vaňová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 72 s. ISBN 978-80-86807-89-8.

Zbyněk Boháč: Polopohádky od Zebína O Rambajsovi a řemeslech

obálka s kopcem Zebínem

Ve svém druhém souboru autorských pohádek, jimž autor říká polopohádky, se Zbyněk Boháč vrací k námětu, který zpracoval už v knize předešlé. Tedy k řemeslům našich předků, k jejich tvořivé práci, ale i k běžným starostem a radostem, které naplňovaly jejich každodenní život. Protože autorovy texty jsou pohádková vyprávění, žijí jejich postavy ve světě obydleném nejen lidmi, ale také nadpřirozenými bytostmi, jež do lidského světa vstupují. Jejich vztah k lidem je většinou přátelský, a pokud tomu tak není, dočteme se, jak jsou potrestány, protože potrestat zlo, ale také odměnit dobro je odvěkým cílem každé pohádky.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce, vysvětlivky a text na zadní straně obálky Eva Koudelková. Ilustrace Nataša Kalousková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 124 s. ISBN 978-80-86807-74-4.

František Karel Pacholík: Poudačky a vhačky

obálka se zasněženým kostelem

Knížka Poudačky a vhačky vznikla podle zápisků F. K. Pacholíka, lidového vypravěče a písmáka z Pasek nad Jizerou. Je to pozoruhodný tematicky různorodý soubor vyprávění, který líčí život v Podkrkonoší na počátku 20. století a kromě příběhů ze života, dokumentujících místní reálie, obsahuje také poudačky, pohádky a básně. Kniha v maximální míře uchovává autenticitu Pacholíkova jazyka, včetně nářečních výrazů, které jsou vysvětleny ve srovnávacím slovníčku otištěném v závěru knihy.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Ilustrace na s. 197, 233, 241, 256, 264, 271 a 275 Andrea Bariaková ml. Ilustrace na obálce Ladislav Jarý. Fotografie archivy rodiny Vránových a Památníku Zapadlých vlastenců Paseky nad Jizerou. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 292 s. ISBN 978-80-86807-71-3. Vyšlo v edici Odkaz.

Jiřina Voltrová: Dvě holky na stromě

obálka s děvčaty na stromě

Knížka Jiřiny Voltrové Dvě holky na stromě je „holčičí“ vyprávění o příhodách dvou nerozlučných kamarádek Ilonky a Inky těsně před jejich nástupem do první třídy. Dobrodružství děvčátek jsou zdůvěrněna zasazením do konkrétního prostředí obce Babí u Náchoda a jejího těsného okolí a oživena připomínkou různých tradic a zvyků spojených s průběhem jednoho roku, v němž obě kamarádky sledujeme.

Ilustrace Hana Říhová. Redakční práce Aleš Fetters, Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 136 s. ISBN 978-80-86807-68-3.

Rok 2010

Eva Koudelková: Pověsti od Nisy a Kamenice

obálka s malbou jizerskohorské krajiny

Poslední z řady souborů lidových vyprávění, věnovaných Jizerským horám a podhůří, je tentokrát věnován oblasti mezi Jabloncem nad Nisou, Tanvaldem a Železným Brodem, kde žilo smíšené česko-německé obyvatelstvo. Publikace nepřinese jenom adaptace lidových vyprávění z německých pramenů, ale také doplňující informace v podobě poznámek, rejstříku míst, vysvětlivek a místopisného slovníčku.

Upravila, převyprávěla a doprovodnými texty opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Petr Korunka. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 212 s. ISBN 978-80-86807-59-1. Vyšlo v edici Odkaz.

Paul Rainer: Město nad Nisou

obálka s malbou Ještědského hřbetu

Autorská pohádka Město nad Nisou, s podtitulem Pohádka z Liberce, se odehrává ve dvou vzájemně se prolínajících prostředích. Jedním z nich je reálný Liberec na počátku 20. století, v němž žijí dětští hrdinové Jeník a Markétka, druhým fantastický pohádkový svět nadpřirozených postav, dalších protagonistů příběhu. Jsou to otec Ještěd, strýc Neptun, teta Nisa a Rytíř z radnice, symboly města, jemuž autor svou pohádku věnoval.

Tato kniha vychází při příležitosti návratu Neptunovy kašny na náměstí před radnicí.

Z němčiny přeložili Václav MikešEva Koudelková. Pohádku upravila Eva Koudelková. Verše nově složil Luboš Příhoda. Ilustrace Jarka Vaňová. Předmluvy Věra VohlídalováErvín Šolc. Ediční poznámka a redakce Eva Koudelková. Text na zadní straně obálky Eva Koudelková, překlad do němčiny Šárka Kleinová, Agentura Union. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Úprava ilustrací Ondřej Rainiš. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 88 s. ISBN 978-80-86807-53-9. Vyšlo v edici Odkaz.

Rok 2009

Eva Koudelková: Broumovsko v pověstech

obálka s malbou Broumova

Kniha obsahuje kompletní soubor lidových vyprávění německých obyvatel oblasti nazývané Das Braunauer Ländchen, jež zahrnovala nejen Broumovský výběžek, ale také severní části bývalého náchodského okresu. Soubor navazuje na předchozí knížku Nakladatelství Bor nazvanou Pověsti z Broumovska (2000), z níž přebírá několik vyprávění pro tuto oblast příznačných, zároveň se v něm však objevují vyprávění dosud zcela neznámá. Některá z nich byla přeložena z němčiny, část také z polštiny, protože kniha přináší i vyprávění z kladské strany hranice.

Publikace nepřináší jenom adaptace lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě poznámek, rejstříku míst, vysvětlivek a místopisného slovníčku.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Upravila, převyprávěla a poznámkami opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Jana Wienerová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 176 s. ISBN 978-80-86807-73-7. Vyšlo v edici Odkaz.

Eva Koudelková: Turov Pověsti z okolí bájné hory kladského pomezí

obálka s malbou Turova

Kniha Turov představuje soubor lidových vyprávění vztahujících se k vrchu nad Rokytníkem na Náchodsku, opředenému pověstmi o rytířích sv. Václava. Ti čekají v jeho nitru na chvíli, kdy bude českému národu nejhůře, aby v mohutném šiku vyrazili ven a národ zachránili. Vedle těchto historek, jichž je celý cyklus a jimž podobné známe i z jiných míst nejen v Čechách, kniha obsahuje také příběhy prostých lidí žijících pod Turovem, hlavně v Rokytníku, ale též v jiných obcích. Pověsti jsou zajímavé šíří záběru, protože sice až dokumentaristicky přesně líčí každodenní těžkou dřinu zdejších obyvatel, avšak zároveň odhalují také jejich vnitřní svět. V textech rovněž najdeme zdařilé vystižení atmosféry zdejšího kraje, tedy toho, čemu dnes tak rádi říkáme genius loci. Za to vděčíme nejen lidovým vypravěčům-tvůrcům všech vyprávění, ale stejnou měrou i editorům prvního vydání knížky z roku 1923 Josefu Hurdálkovi a Petru Raichlovi, kteří jejich příběhy zapsali a uspořádali. Z jejich souboru čerpala všechna vydání další, včetně tohoto nejnovějšího.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Edičně připravila, jazykově upravila a všechny doprovodné texty napsala Eva Koudelková. Ilustrace Jarka Vaňová (ilustrace na s. 26, 31, 34, 43, 46, 74 a 108 podle Karla Beneše). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 144 s. ISBN 978-80-86807-61-4. Vyšlo v edici Odkaz.

Marie Kwaysserová: Sen a skutečnost

obálka s fotografií Smržovky

Kniha vychází při příležitosti 160. výročí narození smržovské učitelky a spisovatelky Marie Kwaysserové (1849–1913) a záměrem jejích tvůrců je tuto pozapomenutou osobnost představit veřejnosti. Psala prózu i poezii, ale zvláště se zaměřovala na překlady básní českých autorů do němčiny, čímž významně obohatila česko-německé kulturní vztahy. Kniha se skládá ze dvou částí: první obsahuje český překlad knížky M. Kwaysserové Märchen und Dichtungen, vydané roku 1911 smržovským nakladatelem Iwanem Wawrou. Najdeme v ní pověst, pět pohádek a báseň-baladu. Druhý oddíl zahrnuje dokumenty – fotografie, rukopisy, korespondenci a autorčin životopis. Kniha je určena všem zájemcům o regionální historii a kulturu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Překlad prozaických textů Štěpánka Teschinská, úprava Eva Koudelková. Překlad básní Pavel NovotnýLuboš Příhoda. Texty ve druhé části knihy (za použití podkladů od Josefa Meissnera a Valburgy Wowkové) a ediční poznámka Eva Koudelková. Ilustrace Markéta Urbanová. Materiály poskytly následující instituce: Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, Muzeum místní historie Smržovka, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 116 s. ISBN 978-80-86807-52-2. Vyšlo v edici Odkaz.

Rok 2008

Zbyněk Boháč: Polopohádky o Rambajsovi a jiných řemeslnících

obálka s hradem Veliší

Autorské pohádky Zbyňka Boháče, odehrávající se v městečku Železnici a jeho okolí, usilují velmi originálním způsobem o přiblížení historie zdejšího kraje. Zavádějí čtenáře mezi dávné řemeslníky, jejichž prostřednictvím autor představuje tradiční řemesla, některá dnes už dokonce zaniklá a téměř zapomenutá. Řemeslníci tu spolu s dalšími místními obyvateli zastupují obyčejný lidský svět, avšak vedle nich se objevují postavy ze světa nadpřirozeného: hodní skřítkové, víly a vodníci, stejně jako zlý plivník, obr nebo čaroděj. Žádné z vyprávění však nekončí špatně, dobro zvítězí a zlo je potrestáno, protože tak to v pohádkách odjakživa chodí.

Redakční práce, ediční poznámka a text na zadní straně obálky Eva Koudelková. Ilustrace Nataša Kalousková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 152 s. ISBN 978-80-86807-93-5.

Rok 2007

Eva Koudelková: Pověsti od řeky Smědé Lidová vyprávění z Frýdlantska a Jizerských hor

obálka se zástupem lidí

Soubor obsahuje výběr z lidových vyprávění, vztahujících se k severozápadní západní části Jizerských hor a zvláště k Frýdlantsku. Texty pocházejí z německých originálů, protože převážnou část obyvatelstva těchto oblastí tvořilo německé etnikum. Některé z pověstí knihy jsou známé už z dřívějších souborů vydaných v češtině, mnohé se však dostávají k českému čtenáři vůbec poprvé a upozorňují na zvláštnosti této oblasti.

Z českých a německých pramenů vybrala, uspořádala, převyprávěla, předmluvou a poznámkami opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Petr Kříž. Překlad z němčiny Michal BeckertIveta Kortanová. Místopisný slovníček a přehled zpracovatelů pověstí Iveta Kortanová. Vysvětlivky a místopisný rejstřík Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Úprava ilustrací Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 248 s. ISBN 978-80-86807-63-8.

Marie Kubátová: Pohádky z Měsíčkova stříbrného zámku

obálka s letící postavou

Cyklus dvanácti pohádkových vyprávění rámovaných dvěma příběhy pohádkáře, jehož úkolem je vyprávět vysvobozování pohádky všem, kdo je potřebují. U pramene příběhů stojí touha, jež může být i hříšná, za niž, není-li napravena, následuje trest. Jestliže je však rozpoznána jen jako pochybení, může být omilostněna. Klíčovým motivem každého příběhu je tak naděje na vysvobození nebo vysvobození samotné. Autorka v textech osvědčila své nezaměnitelné umění, jež ji řadí mezi naše nejlepší současné vypravěče. Kniha vychází k jejím pětaosmdesátinám.

Textová úprava a redakce Eva Koudelková a Kateřina Váňová. Jazyková úprava Eva Koudelková a Jana Veselá. Ilustrace Petr Kříž. Foto M. Kubátové Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 92 s. ISBN 978-80-86807-45-4.

Rok 2006

Eva Koudelková: Od Homole k Hejšovině Lidová vyprávění z kladského pomezí

obálka s pannou v zeleném

Soubor je výběrem lidových vyprávění odehrávajících se na obou stranách hranice mezi Čechami a Kladskem v oblasti Náchodska, ale převažují v něm pověsti z úzkého pásu Kladska při českých hranicích, zvaného Český koutek. Zdejší místa měla v důsledku dramatických historických událostí a v souvislosti s těsnou blízkostí českého prostředí svůj zcela osobitý charakter. Ten se odráží i v pověstech tamějších obyvatel.

Z českých a německých pramenů vybrala, uspořádala, převyprávěla, předmluvou, poznámkami a vysvětlivkami opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Petr Kříž. Sazba Pavel Koudelka. Grafické práce Ondřej Rainiš a Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 184+16 s. ISBN 80-86807-26-6.

Eva Koudelková: Babiččina vyprávění Lidové pověsti z Orlických hor

obálka s obrázkem hříšníků v pekle

Kniha je součástí cyklu souborů pověstí přeložených z německých pramenů. Vedle samotných textů lidových vyprávění je opatřena předmluvou a doslovem, poznámkovým aparátem a přehledem použité literatury. Jedná se o první kompletní překlad německého originálu. Nakladatelství Bor ji vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Převyprávěla, redigovala, doslov a ediční poznámku napsala a vysvětlivky sestavila Eva Koudelková. Překlad ze spisovné němčiny Michal BeckertPavel Franěk, z německého dialektu Eva Schediwá. Rejstříky a místopisnými poznámkami opatřil Jan Hégr. Ilustrace Eva Švankmajerová. Grafická úprava Matouš Mědílek. Sken studio Marvil. Vytiskl Realtisk, s. r. o., Praha. 292 s. ISBN 80-86807-19-3 (Nakladatelství Bor), 80-86300-79-X (Arbor vitae).

Antonín Krtička-Polický: Báje a pověsti z kraje Jiráskova

obálka s krajinkou

Další, již čtvrté vydání úspěšného souboru pověstí polického knihkupce, který poprvé vyšel roku 1925. Pověsti v knize jsou převážně historizující s mnoha prvky romantické dobrodružné literatury. Je to bezesporu nejoblíbenější z autorových knih. Doplněno doslovem o autorově životě a díle.

Redakční práce, poznámky, vysvětlivky a doslov Eva Koudelková. Ilustrace Jarka Vaňová. Sazba a grafické práce Pavel Koudelka. 4. vydání, v Nakladatelství Bor 1. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 228 s. ISBN 80-86807-20-7.

Rok 2005

David J. Novotný: Pohádky ze starého mocnářství

obálka s portrétem Františka Josefa I.

Dějištěm souboru moderních autorských pohádek je prostor Náchodska s širokým okolím a časem děje, jak naznačuje název, období konce rakouské monarchie. Atmosféra doby je dokreslena také originálním jazykovým stylem a celkový dojem završuje použité písmo i charakter linorytů v ilustracích. Některé z pohádek jsou parafrázemi pohádek klasických, jiné jsou námětově originální, všem je však společné pro pohádky příznačné vítězství dobra a ušlechtilých lidských vlastností.

Ilustrace a grafický návrh Michaela Groschupová. Jazyková úprava Eva Koudelková a Kateřina Koudelková. Sazbu písmem Mramor Text CE Střešovické písmolijny provedl Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 80 s. ISBN 80-86807-14-2.

Eva Koudelková: Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních

krajina se stromem

První vydání knihy z roku 2002 bylo velmi rychle rozebráno a neustálá poptávka si vyžádala vydání druhé. Oproti původnímu souboru je tento nový rozšířen o několik dalších vyprávění, především z německých pramenů, a kniha vyšla ve vázané úpravě. Završuje ediční řadu pověstí lokalizovaných na širší Náchodsko.

Ze starších pramenů, českých i německých, převyprávěla, doslovem a poznámkovým aparátem opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Dagmar Nováková. Sazba Pavel Koudelka, grafické práce Ondřej Rainiš. 2., rozšířené a upravené vydání. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 152 s. ISBN 80-86807-11-8.

Rok 2004

Eva Koudelková: Pověsti z kraje sklářů Lidová vyprávění z Jizerských hor a podhůří

obálka s vázou

Všechny pověsti v knize byly přeloženy z němčiny. Zachycují tak tradici německých obyvatel Jizerských hor a podhůří. I z tak krátkých nahlédnutí do cítění a myšlení německého etnika, jež pověsti nabízejí, lze vyčíst mnoho o jeho představách, ideálech, předsudcích, láskách i averzích. Ozřejmují také, jak se tradice českých a německých obyvatel, kteří žili po staletí vedle sebe, vzájemně prolínaly a obohacovaly, přes veškerou snahu se odlišit.

Kniha není pojata jako souborná publikace, spíše je výběrem z pověsťového bohatství, jež daná oblast nabízí.

Z německého originálu přeložila Adriana Šídová, převyprávěla, upravila, doslovem a poznámkovým aparátem opatřila Eva Koudelková. Zasvěcený doslov ke knize napsala naše přední folkloristka Dagmar Klímová. Ilustrace Jarka Vaňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 200 s. ISBN 80-86807-08-8.

Rok 2002

Eva Koudelková: Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních

krajina se stromem

Kniha obsahuje vesměs neznámé pověsti, vztahující se k oblasti úzkého okolí Police nad Metují. Po řadě pověsťových souborů, které ve 20. letech 20. století sepsal a vydal polický knihkupec Antonín Krtička-Polický, tento nejnovější soubor završuje literární zpracovávání lidových vyprávění z dané oblasti.

Ze starších pramenů, českých i německých, převyprávěla, doslovem a poznámkovým aparátem opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Dagmar Nováková. Sazba Pavel Koudelka. Grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl Geoprint Liberec. 144 s. ISBN 80-902901-4-0.

Rok 2000

Eva Koudelková: Pověsti z Broumovska

čert mezi stromy

Publikace je překladem souboru pověstí, které roku 1903 v němčině vydal broumovský učitel Johann Nepomuk Schade pod názvem Was sich unsere Väter erzählten. Touto knihou zahájilo svou činnost Nakladatelství Bor i jeho beletristická edice.

Z německého originálu přeložila Kamila Šnajdrová, texty převyprávěla, předmluvou a poznámkami opatřila a edičně připravila Eva Koudelková. Zasvěcený doslov ke knize napsala naše přední folkloristka Dagmar Klímová. Ilustrace vytvořil Stanislav Kulda. Sazbu a litografii připravila firma Pantype v Liberci. Vytiskl závod LIT-POLYGRAFIA, Liberec. 128 s. ISBN 80-902901-0-8.

Skřítek
Z návrhů ilustrací Petra Kříže ke knize Pověsti Od Homole k Hejšovině