Publikace Novinky

Rok 2024

Jolana Mathesová: Ten divnej a jiná 1. část dilogie O lidském souznění

obálka

Citlivě napsaný příběh o hledání pochopení ve světě nechápajících. Prolínají se v něm aktuální složitá témata dnešních náctiletých a před čtenářem souběžně s nejniternějším konfliktem teenagerů, hledajících vztah k sobě samým i ke světu kolem, pozvolna rozkvétá první láska. Oba protagonisté mají své přísně tajné světy kdesi za zavřenými víčky, Jendův je čarovně krásný a plný naděje, Markétin jedna velká noční můra. Nakonec se setkají na místě, kde ani jeden není tak zcela o své vůli. Román je o náhodách, které nejsou náhodami, o zázracích, jež jsou to nejpřirozenější v lidském životě, a také o skutečnosti, že žádný závěr není definitivní. Ten divnej a jiná je autorčina prvotina a její rukopis získal ocenění Hvězdy inkoustu na knižním veletrhu Svět knihy 2023.

Ilustrace Jolana Mathesová. Návrh obálky Lubomír Mikula. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 180 s. ISBN 978-80-88367-39-0. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 229 Kč.

Anna Brikciusová: V uších celý oceán

obálka

Autorka se ve své sbírce představuje jinak, než jak jsme u ní byli dosud zvyklí, tematicky, stylově i emočně. Její verše, tentokrát téměř bez interpunkce, mohou pro svůj velmi omezený formát působit svazujícím dojmem, ale čtenáři nabízejí úžasný prostor k bezbřehé fantazii. Inspiraci pro ně čerpá i nadále v sobě a kolem sebe, v přírodě a v každodenním životě, nechybí však ani závažná společenská témata. Její oči vidí více než oči mnohých jiných, a pak už není třeba vysvětlovat, stačí jen reflektovat. A tato reflexe je neotřelá, často až překvapivě hravá, dokonce se občas objevují i jazykové hříčky. Nejde přitom o hravost nahodilou, vždyť jedním z výrazných rysů básní je jejich pečlivé pointování. Kromě toho je z každého verše, z každého slova přesvědčivě patrná radost z psaní jako prostředku sebevyjádření. Jako by jimi básnířka zvala své čtenáře, aby se k ní připojili a ozvláštnili tak svůj život, stejně jako je ozvláštněn ten její. Těžko lze přesvědčivěji vyjádřit, jak je pro ni vlastní tvorba důležitá.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Frederick Judd Waugh, The Roaring Forties, 1908, olej na plátně. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 88 s. ISBN 978-80-88367-38-3. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 129 Kč.

Rok 2023

Milan Exner: Fenomenologie a evoluce Bytí a evoluce I

obálka

Kniha je autorovou první ryze filosofickou prací a představuje první díl v proponované řadě Bytí a evoluce I–IV. Titul knihy znamená zásadní spor epistemologie, totiž co je „fenomén“ ve vědě. Autor soudí, že nevnímáme ani tak fenomény, jako spíše reálné věci světa, které mají určitou funkci a strukturu. Abychom to dokázali, musíme vždy už nahlížet za jevovou stránku skutečnosti. To v důsledku znamená fenomenologii, která nahlíží jevy hlubinně neboli „hlubinnou fenomenologii“. Takový přístup je v souladu se současnou vědou a možnostmi jejích technologií a metodiky.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrázek na obálce Birger Strahl (Unsplash.com). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 256 s. ISBN 978-80-88367-37-6. Vyšlo v edici Res humanae. Prodejní cena 298 Kč.

Vladimír Matějček: V zeleném keři

obálka

V pořadí druhou autorovu sbírku po souboru Domů (2020) lze vnímat jako bilanční. Společným jmenovatelem jeho veršů jsou oblíbená témata, mezi nimiž vynikají divadlo, hudba, příroda, ale především Praha a láska ve všech podobách, jak ji v nejčistší podobě nacházíme v lidové slovesnosti, kterou se mnohé básně sbírky inspirovaly. Každý verš, každé slovo jsou tady důkladně promyšlené, mají své místo a výrazné pointování básní zdůrazňuje jejich naléhavost a reflexivitu. Tlumočí nám přesvědčení svého tvůrce, že poezie, jež se stala jeho celoživotním krédem, patří do našich životů více než cokoliv jiného, nejen proto, že nezná žádné hranice, ale obzvláště z toho důvodu, že má schopnost kultivovat naše duše a zušlechťovat vše okolo nás.

Fotografie Vladimír Matějček. Obrázek na obálce Eugene Golovesov (Unsplash.com). Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 100 s. ISBN 978-80-88367-36-9. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 135 Kč.

František Karel Pacholík: Prášenky a přitrefuňky Poudačky a vhačky IV

obálka

Po Poudačkách a vhačkách z roku 2011, Drobečcích z pobejtek (2015) a Všelijakým poudání (2019) je tato kniha čtvrtým souborem vyprávění z pera F. K. Pacholíka (1883–1978), lidového vypravěče z Pasek nad Jizerou. Tematicky pestrý soubor přináší historky ze života v Podkrkonoší od konce 19. do poloviny 20. století. Oproti předchozí knize se do tohoto souboru vedle vyprávění o skutečných událostech v Pacholíkově rodišti a jeho okolí vrátily historky s příměsí fantastické složky. Svazek opět doprovázejí, jako tomu bylo ve většině předchozích pacholíkovských edicí, historické fotografie, a také slovníček vysvětlující méně srozumitelné nářeční výrazy.

Průvodní texty Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Obrazové materiály Památník zapadlých vlastenců v Pasekách n. Jiz., Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí, Alois Bulušek, Vítězslav Doležal, Petr Kučera, Miroslav Novák, Vladimír Petříček. Ilustrace na obálce Josef Jelínek, Jaroslav Skrbek. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl FINIDR, s. r. o., Český Těšín. 264 s. ISBN 978-80-88367-35-2. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 299 Kč.

Xerodoth Sigmius: Lidi, nebuďte kreténi!

obálka

Sbírka přináší soubor textů vzniklých v průběhu let 2014–2020, jejichž velká část byla primárně určena pro živý přednes na slam poetry exhibicích a při veřejných autorských čteních od roku 2018. Básně zároveň mapují autorovy performativní začátky, které on sám přibližuje následovně:

Představte si místnost se zataženými žaluziemi. Stěny pokoje mají vybledle žlutou tapetu, všude kolem se povaluje spousta blíže neidentifikovatelného nepořádku, kterému se člověk snaží vyhýbat očima, protože by na něho něco z toho mohlo mrknout zpátky. Atmosféra je prosycená cigaretovým kouřem, potem, sebevinou a sebelítostí. Na zemi, nebo na modrém gauči leží člověk zabalený v chabé dece ze sarkasmu a černého humoru, jíž používá jako obranný mechanismus proti realitě. Takové bylo prostředí, v jakém vznikala tato sbírka. Takový byl člověk, který ji tehdy psal.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Olga Veselá. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 104 s. ISBN 978-80-88367-34-5. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 139 Kč.

Milena Hercíková-Koutná: Rozjímání

obálka

Desátá knížka dnes už emeritní učitelky v literárně-dramatickém oddělení liberecké ZUŠ nabízí rozsahem nevelké básně, jež dokážou čtenáře pohladit po duši. Objevují se v ní přírodní motivy, protože příroda, a zvláště les, patřily vždy k autorčiným velkým láskám, ale také úvahy o životě a o všem, co přináší. V mnoha reflexivních pasáží plných vůní, barev a zvuků, vnímáme výraznou zpěvnost, silně poznamenanou vlivem lidových písní, s nimiž básnířka, původem z Moravy, vyrostla. Paní Milena Hercíková je silná osobnost, nesmírně pozitivní, empatická a plná fantazie. A to vše lze z její poezie vyčíst, ponoříme-li se do ní aspoň trochu hlouběji než do běžného čtiva. Nabízí lásku, pochopení a útěchu v těžkých chvílích. Texty doprovázejí ilustrace jablonecké výtvarnice Kamily Dlouhé, v mnoha ohledech s verši až nečekaně souznějící.

Ilustrace Kamila Dlouhá. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 56 s. ISBN 978-80-88367-33-8. Vyšlo v edici Sapfó.

Eva Koudelková, Aleš Fetters, Otto Štemberka, Antonín Tichý: Úpa známá i neznámá

obálka

Knihou o řece Úpě navazujeme na podobně pojatý svazek věnovaný Metuji. Sledujeme v ní tok řeky od pramene až po ústí do Labe a cestou si všímáme mnoha zajímavostí, jež se vyskytují jak na samotné řece, tak především v blízkém sousedství, vymezeném množstvím jejích přítoků. Zajímavý je už prostý fakt, že Úpa pramení vysoko v Krkonoších a svoji pouť končí v rovinaté nížině kolem Jaroměře. V okolí řeky najdeme vedle přírodních krás cenné památky sakrální a lidové architektury, historická města i obce, zámecké stavby i hradní zříceniny, rozsáhlé pozůstatky důlní činnosti, množství mlýnů a elektráren, ale nelze nezmínit ani doklady intenzivní průmyslové výroby v první polovině toku Úpy. Naše kniha není vlastivěda ani průvodce, chtěla by sloužit jako pozvánka na svébytný výlet do krajiny označované jako Poúpí. A protože k výletům patří také fotografie, které mají umocnit dojem, najde jich zvídavý výletník v naší knize přes čtyři stovky.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Mapy Pavel Koudelka s využitím podkladů společnosti Seznam.cz.

Fotografie Aleš Andrš, Vítězslav Doležal, Robert Feješ, Pavla Gürtlerová, Zdeněk Honzera, Miroslav Horčička, Eva Hrubá, Milan Hůlek, Luboš Jirka, Pavel Koudelka, Eva Koudelková, Radomír Marek, Vladimír Matějček, Josef Podvalský, Miloš Šálek, Otto Štemberka, Antonín Tichý, Radko Tásler, Josef Tér, Martin Trdla, Jarka Vaňová, Ondřej Vašata, Radovan VlčekVěra Žižková a archiv Nakladatelství Bor.

Další obrazové materiály Státní okresní archiv v Trutnově, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí, Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici. Staré pohlednice Antonín Tichý, Radko Tásler, web Staré Trutnovsko a archivy Jana Stillera a Nakladatelství Bor. Ilustrace Robert Smolík. Mapky a schémata Václav JirásekRadko Tásler.

Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl FINIDR, s. r. o., Český Těšín. 264 s. ISBN 978-80-88367-32-1. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 399 Kč.

Kniha vyšla s finanční podporou Královéhradeckého kraje a města Trutnova.

Poezie není žvýkačka Almanach druhého ročníku 1. libereckého festivalu poezie

obálka

Kniha přináší práce dvaceti účastníků druhého ročníku přehlídky poezie, jež se konala v září roku 2021. Sborník chce tak jako samotný festival zlomit určitý předsudek a dokázat, že kulturní akce v Liberci může být dostupná pro všechny a existovat i v případě, kdy její téma není vlastní většinové společnosti. Poezie totiž nemá přesnou definici, nezná škatulky, jako je nikdy nebude znát život nikoho z nás. Titul almanachu Poezie není žvýkačka může na první pohled působit zvláštně, možná tajemně. Je to však do určité míry reakce na rozličné a nekonečné hledání definice pojmu poezie. A citát z francouzského básníka Reného Chara se svým sarkastickým až dadaistickým nádechem nad tou nekonečnou debatou létá povznesen. Vždyť přece povznést se občas nad něčím není na škodu.

Na obálce publikace je zvěčněno dějiště festivalu spolu s jeho maskotem, jímž byl tentokrát Bubblegum Man. Autorkou obálky, ilustrací knihy i její grafické podoby je Olga Veselá, almanach edičně připravil Martin Trdla. Jedinečnost publikace podtrhuje její formát a také použití papíru ve vintage stylu, stejně jako tomu bylo u almanachu minulého.

Sestavil a upravil Martin Trdla. Ilustrovala Olga Veselá. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Návrh grafické úpravy Olga Veselá. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 136 s. ISBN 978-80-88367-31-4. Prodejní cena 278 Kč.

Miloš Krmášek: Všechno na světě je humor

obálka

Knížka Všechno na světě je humor je koncipována tak trochu jako poutavé čtení, dá-li se v našem případě taková nadsázka použít. Jak může být kreslený humor poutavý? lze se ptát sebe i druhých. Snad proto, že je založen téměř výhradně na textu. K jeho poutavosti v této knize však nepochybně přispívá i fakt, že je uspořádán do osmnácti tematických kapitol. Posuďte sami, zda jejich obsahy plní, co naznačují jejich názvy. A pokud jde o nadsázky, ty přece nezbytně patří k jakémukoli druhu humoru, situačnímu, slovnímu či myšlenkovému. Nakonec už samotný název naší knihy je jistou nadsázkou. Vlastně i absurditou. Protože každý humor má být alespoň trochu absurdní. Na rozdíl od života.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 176 s. ISBN 978-80-88367-30-7. Prodejní cena 228 Kč.

Z obou břehů / Z obu brzegów

obálka

Tato publikace, která je částečně antologií a částečně čítankou, představuje výběr z tvorby prozaiků, básníků a výtvarníků žijících na české a polské straně Euroregionu Nisa. Svým přeshraničním záběrem volně navazuje na podobně zaměřené publikace Naše krajina slovKrajina našich slov, vydané v letech 2011 a 2019. V nich však byli partnery českých umělců tvůrci žijící v Německu. Záměr obou projektů je ale stejný – ukázat milovníkům literatury a výtvarného umění, co se na tomto poli děje v jejich těsném sousedství.

Nakladatelství Bor knihu vydalo ve spolupráci s Euroregionem Neisse-Nisa-NysaLibereckým autorským kruhem.

Editoři za LAK Julius Benko, Štěpán Kučera, Miroslav Stuchlý, Martin Trdla, Martin Veselka.

Autoři textů Klára Aycox, Julius Benko, Eva Koudelková, Štěpán Kučera, Zuzana Lazarová, Miloslav Nevrlý, Pavel Novotný, Josef Straka, Miroslav Stuchlý, Martin Trdla, Martin Veselka, Jan Vozka, Jiří Žáček, Ryszard Grzywacz, Mirosław Jasiński, Miłosz Kamiński, Michał Krawczyk, Leszek Różański, Jędrzej Soliński, Dariusz Suska, Jarosław Szczyżowski, Grzegorz Tomicki, Tomasz Ważny, Krystyna Wiatrowska (Myszkiewicz), Ilona Witkowska, Filip Zawada.

Autoři ilustrací Petr Havel, Jiří Kučera, Michal Marek, Alena Plíhalová, Denisa Smetanová, Josef Straka, Martin J. Pouzar, Jakub Šulc, Pavel Šůstek, Viktorie Vašáková, Olga Veselá, Jiří Vydra. Autoři fotografií Jiří Jiroutek, Ewa Andrzejewska, Janina Hobgarska, Beata Chłopeniuk, Jacek Jaśko, Tomasz Mielech, Wojciech Zawadzki.

Překladatelé Martin Veselka, Zofia Bałdyga, Anna Wanik. Organizační práce za Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Radka Ženíšková. Redakční a korektorské práce Eva KoudelkováPavel Koudelka. Grafická úprava, sazba, obálka Jana V. Havlíková. Vytiskl FINIDR, s. r. o., Český Těšín. 200 s. ISBN 978-80-88367-27-7.

Regionální literatura v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa: česko-polská čítanka, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0003233. Financováno v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Josef Kocourek: I smutek byl jen sen Poezie Josefa Kocourka

obálka

Kniha přináší kompletní, dosud uceleně nepublikované vydání čtyř básnických sbírek Josefa Kocourka, jež jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Edice je protkána méně známými a neokoukanými fotografiemi autora, jednoho z nejoriginálnějších představitelů české meziválečné literatury. Cílem tvůrců knihy je zprostředkovat čtenáři Kocourkovo básnické dílo, které svým osobitým přístupem a pojetím rovnocenně doplňuje jeho mnohem známější a hojně vydávané prozaické práce.

Ediční příprava Jaroslav Vyskočil. Doslov Vít Ondráček. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Archivní fotografie a materiály poskytlo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Další fotografie Jaroslav Vyskočil. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 136 s. ISBN 978-80-88367-29-1. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 178 Kč.

Postava
Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu